Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจกำหนดเอาวันเริ่มต้นของเดือน 9 ตามจันทรคติ ซึ่งตรงกับเดือนตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนงดทานเนื้อสัตว์เป็นเวลา 9 วัน
ต้นกำเนิดของประเพณีนี้ไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มีการเล่าต่อๆ กันมาว่า ประเพณีกินเจนี้เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ใกล้กับมณฑลฟูเจี้ยน การฉลองพิธีนี้จัดให้มีขึ้น เพื่อรักษาชีวิตสัตว์ต่างๆ ให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าเป็นอาหาร
ช่วงเวลานี้ชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธจะแต่งกาย ในชุดสีขาว กินเจ และปฏิบัติตามกฎ 8 ข้อ เพื่อให้จิตใจและ ร่างกายของตนบริสุทธิ์
นอกจากจะมีการกินเจอย่างเคร่งครัดและทำบุญในวันนี้แล้ว ยังมีการทรมานร่างกายตนเองต่างๆ นานา เช่นการไต่บันได มีด การเดินลุยกองไฟ มีพิธีเดินข้ามสะพานและขบวนแห่ไปตามท้องถนน ซึ่งร่างทรงจะมีการแทงแก้มทะลุและมีร่างกายปักพรุนไปด้วยของมีคมนานับชนิด ที่ทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่าเทพเจ้าของจีนจะปกป้องคุ้มครองคนๆ นั้นให้ปลอดภัย
บรรยากาศทั่วไปจะเต็มไปด้วยความโกลาหล มีทั้งเสียงดังของประทัด และการแห่มังกร ในตอนเย็นของพิธีในวันสุดท้าย ถนนสายสำคัญของเมืองภูเก็ตจะกลายสภาพเป็นถนนที่กึกก้องและ เต็มไปด้วยเสียงและควันจากประทัด ชาวเมืองทั้งหมดต่างก็ พากันเข้าร่วมในพิธีนี้ นักท่องเที่ยวที่มาชมงานนอกจากจะได้เห็นพิธีกรรมต่างๆ แล้วยังสามารถหาอาหารเจที่เอร็ดอร่อย ทานได้อีก อาหารเจที่มีขายซึ่งมีขายในช่วงเทศกาลนี้จะมีสัญลักษณ์ธงสีเหลืองที่มีอักษรจีนสีิแดงปักอยู่ ร้านอาหารทั่วไปจะเพิ่มเมนูอาหารเจเข้าไปในเมนูเดิม ส่วนรถเข็นขายอาหารที่มีธงปักอยู่จะขายแต่อาหารเจอย่างเดียว

Comments

Hide