Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

ThaiPod101.com
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

ผีเสื้อและดอกไม้

 

ภาพยนตร์เรื่อง “ผีเสื้อและดอกไม้” ดัดแปลงจากบทประพันธ์ชื่อเดียวกันของนิพพาน (มกุฏ อรฤดี) เป็นผลงานการกำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย สุริยา เยาวสังข์ วาสนา พลเยี่ยม สุเชาว์ พงษ์วิไล และ ดวงใจ หทัยกาญจน์

ฮูยันเด็กชายมุสลิมวัย 13 ปี อาศัยอยู่กับพ่อและน้องอีกสองคน เขาตัดสินใจออกจากโรงเรียนทั้งๆ ที่เรียนได้ที่ 1 มาโดยตลอด ฮูยันไปทำงานเป็นพ่อค้าขายไอศกรีมเพื่อแบ่งเบาภาระจากพ่อ และให้น้องชายและน้องสาวได้เข้าเรียนหนังสือ เขามักจะเข้าไปขายไอศกรีมในโรงเรียนโดยไม่อายต่อสายตาของเพื่อนๆ

เมื่อโรงเรียนปิดเทอม ฮูยันขายไอศกรีมได้ไม่ดี จึงต้องมองหาช่องทางหารายได้ทางอื่น มิมปีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นของฮูยัน ได้แนะนำให้ลักลอบนำเข้าข้าวสารโดยนั่งรถไฟไปที่ชายแดนมาเลเซียซึ่งได้เงินมากว่าการขายไอศกรีม งานนี้ทำให้เขาได้รู้จักกับเด็กอีกหลายคนที่ทำงานแบบเดียวกัน งานนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตนอกโรงเรียน แต่เมื่อนาฆาเพื่อนสนิทมาเสียชีวิตเพราะพลาดตกลงจากรถไฟ ฮูยันจึงตัดสินใจที่จะเลิกทำงานผิดกฎหมายและหันมาปลูกดอกไม้ขายแทน ซึ่งไม่ต้องเสี่ยงชีวิต ไม่ ผิดกฏหมาย และไม่มีการผจญภัยที่เสี่ยงอันตราย แต่มันจะมี แต่สิ่งที่สวยงามตลอดไป

ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่า และวัฒนกรรมที่น่าชื่นชมของคนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการเพื่มมุมมองใหม่ที่มีต่อคนมุสลิมในปัจจุบัน ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ “ผีเสื้อและดอกไม้” ก็คือ เรื่องราวที่เปลี่ยน ความรันทดของชีวิดให้กลายเป็นความหวังและความเอื้ออาทรต่อกัน และลักษณะการเล่าเรื่องเกี่ยวกับความแร้นแค้นที่ไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกหดหู่ แต่กลับทำให้รู้สึกถึงความสดใสและความไร้เดียงสา ของตัวละคร

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลพระราชทาน พระสุรัสวดี 7 รางวัล เมื่อปี พ.ศ. 2528 และรางวัลภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพยนตร์ตะวันออก-ตะวันตกครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2529 ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา