Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

ผีเสื้อและดอกไม้

 

ภาพยนตร์เรื่อง “ผีเสื้อและดอกไม้” ดัดแปลงจากบทประพันธ์ชื่อเดียวกันของนิพพาน (มกุฏ อรฤดี) เป็นผลงานการกำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย สุริยา เยาวสังข์ วาสนา พลเยี่ยม สุเชาว์ พงษ์วิไล และ ดวงใจ หทัยกาญจน์

ฮูยันเด็กชายมุสลิมวัย 13 ปี อาศัยอยู่กับพ่อและน้องอีกสองคน เขาตัดสินใจออกจากโรงเรียนทั้งๆ ที่เรียนได้ที่ 1 มาโดยตลอด ฮูยันไปทำงานเป็นพ่อค้าขายไอศกรีมเพื่อแบ่งเบาภาระจากพ่อ และให้น้องชายและน้องสาวได้เข้าเรียนหนังสือ เขามักจะเข้าไปขายไอศกรีมในโรงเรียนโดยไม่อายต่อสายตาของเพื่อนๆ

เมื่อโรงเรียนปิดเทอม ฮูยันขายไอศกรีมได้ไม่ดี จึงต้องมองหาช่องทางหารายได้ทางอื่น มิมปีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นของฮูยัน ได้แนะนำให้ลักลอบนำเข้าข้าวสารโดยนั่งรถไฟไปที่ชายแดนมาเลเซียซึ่งได้เงินมากว่าการขายไอศกรีม งานนี้ทำให้เขาได้รู้จักกับเด็กอีกหลายคนที่ทำงานแบบเดียวกัน งานนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตนอกโรงเรียน แต่เมื่อนาฆาเพื่อนสนิทมาเสียชีวิตเพราะพลาดตกลงจากรถไฟ ฮูยันจึงตัดสินใจที่จะเลิกทำงานผิดกฎหมายและหันมาปลูกดอกไม้ขายแทน ซึ่งไม่ต้องเสี่ยงชีวิต ไม่ ผิดกฏหมาย และไม่มีการผจญภัยที่เสี่ยงอันตราย แต่มันจะมี แต่สิ่งที่สวยงามตลอดไป

ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่า และวัฒนกรรมที่น่าชื่นชมของคนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการเพื่มมุมมองใหม่ที่มีต่อคนมุสลิมในปัจจุบัน ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ “ผีเสื้อและดอกไม้” ก็คือ เรื่องราวที่เปลี่ยน ความรันทดของชีวิดให้กลายเป็นความหวังและความเอื้ออาทรต่อกัน และลักษณะการเล่าเรื่องเกี่ยวกับความแร้นแค้นที่ไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกหดหู่ แต่กลับทำให้รู้สึกถึงความสดใสและความไร้เดียงสา ของตัวละคร

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลพระราชทาน พระสุรัสวดี 7 รางวัล เมื่อปี พ.ศ. 2528 และรางวัลภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพยนตร์ตะวันออก-ตะวันตกครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2529 ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา