Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

วัยอลวน

ภาพยนตร์เรื่อง “วัยอลวน” เป็นภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องแรก ของไทยและเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากในสมัยนั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 นำแสดงโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร และ ลลนา สุลา วัลย์ และเรื่องนี้เขียนบท โดยบุญญรักษ์ นิลวงศ์ ซึ่งมีเค้าจาก ชีวิตจริงของเขาเอง
วัยอลวน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของเด็กหนุ่มชื่อตั้ม ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และต้องหารายได้พิ เศษ จึงรับจ้างสอนหนังสือให้กับโอ๋ ซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของ บ้านเช่าที่ตั้มเช่าอยู่ ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมทำให้ทั้งคู่ ต่างรักกัน แต่พ่อและแม่ของโอ๋ไม่เห็นด้วย ทำให้ตั้มต้องพิ สูจน์ตัวเองอยู่นานกว่าที่พ่อและแม่ของโอ๋จะยอมให้ทั้งสอง คบหากัน
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีผลต่อทัศนคติของคนไทยในสมัยนั้นอย่างมาก เช่น ภาพพจน์ของพระเอกหนังไทยในตอนนั้นได้เปลี่ยน ไปจากผู้ชายที่หล่อ ล่ำ และแสดงบทผาดโผนได้ดี ไปเป็นผู้ ชายรูปร่างธรรมดา ไม่่หล่อมากแต่มีเสนห์แบบไพโรจน์ วัย รุ่นชายในสมัยนั้นหลายคนพยายามทำตามแบบไพโรจน์ซึ่ง ถือว่าเท่มาก
ส่วนลลนา สุลาวัลย์ ก็กลายเป็น "นางเอกวัยรุ่น"ที่มีลักษณะ ที่ต่างจากนางเอกทั่วไป โดยมีแก้มพองๆ ร่างอวบๆ เหมือน เด็กสาวธรรมดาทั่วไป อีกทั้งแฟชั่นที่มีเสื้อตัวโคร่งกับกางเกง ยีนส์พับขาที่ลลนาในบทโอ๋สวมใส่ก็ได้รับความนิยมมากเช่น กัน
และเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากมาย พ่อแม่หลายคู่ในยุคนั้นพากันตั้งชื่อลูกว่า ตั้ม หรือ โอ๋
ความนิยมในการดีดกีตาร์โปร่งและร้องเพลงจีบหญิงที่เกิด จากภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็กลายเป็นความนิยมที่ทำให้วัยรุ่น ชายหันไปซื้อกีตาร์โปร่งกันมากมาย
เปี๊ยก โปสเตอร์ ได้สร้างภาพยนตร์ที่เป็นภาคต่อจากวัย อลวนอีก คือ รักอุตลุด (2520) และ ชื่นชุลมุน (2521) ซึ่งได้รับความสำเร็จพอสมควร หลังจากเรื่องวัยอลวนแล้ว มีภาพยนตร์แนวนี้เกิดขึ้นมากมายจนถึงปัจจุบัน จึงถือได้ว่า วัยอลวนเป็นต้นกำเนิดของภาพยนตร์สำหรับวัยรุ่นในประ เทศไทยได้เป็นอย่างดี