Dialogue - Thai

Hide

Vocabulary

Hide
เมืองหลวง muueang-lǔuang capital city
ไสยาสน์ sǎi-yâat to sleep, to recline
บันทึก ban-thúek to record, to list
พระราชทาน phrá-râat-chá-thaan to give
ครองราชย์ khraawng-râat to reign
ประดิษฐาน bprà-dìt-sà-thǎan to place
สถาปนา sà-thǎa-bpà-naa to found, to establish
ล้อมรอบ láawm-râawp to surround, to encircle
ประชากร bprà-chaa-gaawn population
ตรงข้าม dtrong-khâam opposite, across from

Lesson Notes

Hide

Cultural Insights

การ แต่งกายเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวัง


เมื่อเวลาไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ชายและหญิง จะต้องแต่งกายสุภาพและ เหมาะสม ดังนี้คือ ห้ามสวมกางขาสั้น กระโปรงสั้น กางเกงรัดรูป ถุงน่องที่โชว์ให้เห็นมาก เสื้อบางๆ กางเกงสามส่วน เสื้อกล้าม หรือเสื้อกั๊ก รองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่ไม่หุ้มส้น ห้ามพับแขนเสื้อ และนอกจากนี้ห้ามสวมเสื้อและกางเกงลำลอง เสื้อกันลม ชุดนอน และกางเกงเล ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดแต่งกายไม่สุภาพ ทางสำนักงานพระบรมมหาราชวังมีผ้าคลุมให้ และนักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าผ้าคลุมด้วย

 

Dress Code for the Grand Palace


Visitors, both Thais and foreigners, are required to dress appropriately when they visit the Grand Palace. Here is the dress code, which is applicable to both ladies and gentlemen. The following items are not allowed: shorts, miniskirts, short skirts, tights, tight see-through shirts and blouses, quarter-length trousers, sleeveless shirts or vests, sandals (without ankle or heel straps), sweatshirts and sweatpants, windbreakers, pajamas, and fisherman trousers. Also, all shirtsleeves, whether long or short, cannot be rolled up. If any visitor dresses inappropriately, the Grand Palace officer will provide some clothes for the person to wear, and the visitor has to pay a fee for the clothes and must return them when he or she leaves.

 

Lesson Transcript

Hide
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร หรือ "บางกอก" เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ถูกย้ายมาจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเดิมเป็นกรุงธนบุรีภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ทรงครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่่่อพ.ศ. 2325 รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชทานนามพระนครใหม่ซึ่งถูกย่อให้สั้นลงเป็นกรุงเทพมหานคร ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครได้กลายเป็นชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลก และได้จดบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค
คำว่ากรุงเทพมหานคร แปลว่า เมืองแห่งเทวดา แต่คนไทย เรียกสั้นๆ ว่า "กรุงเทพฯ" ชาวต่างชาติจะเรียก กรุงเทพมหานคร ว่า "บางกอก" ซึ่งเรียกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในปัจจุบัน คนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน แต่ก็มีคนไทยแท้อยู่มากเช่นกัน คนไทยเหล่านี้มาจากต่างจังหวัดเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงชีพ นอกจากนี้กรุงเทพฯ ก็ยังเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติจากทั่วโลกมาอาศัยอยู่ เช่น คนจีน คนอินเดีย คนญี่ปุ่น คนอาหรับ และอื่นๆ อีกมากมาย
สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครจะมีอยู่ที่บริเวณเมืองเก่าบนเกาะรัตนโกสินทร์ พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ และวัดอรุณราชวราราม เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยว ไปเยี่ยมชมมากที่สุด พระบรมมหาราชวัง เป็นพระราชวังที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้วอยู่ในบริเวณวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ
วัดโพธิ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 มีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 และยังเป็นโรงเรียนสอนการนวดแผนโบราณอีกด้วย
วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์ มีพระปรางค์องค์ใหญ่สูงประมาณ 67 เมตร และมีพระปรางค์องค์เล็ก 4 องค์ล้อมรอบ ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่า พระปรางค์ได้รับการประดับประดาด้วยถ้วยชามจีนที่มีสีสันสวยงามมาก