Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

วันตรุษจีน
วันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนในประเทศ จีนและชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก เทศกาลนี้เริ่มต้นในวันท่ี 1 เดือน 1 ของปีตามจันทรคติ ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ ตรุษจีนในประเทศไทยเริ่่มตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ตรุษจีนนั้นมีความสำคัญกับคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนมาก พอๆ กับวันคริสต์มาสในประเทศทางตะวันตก ก่อนถึงวันตรุษ จีนไม่กี่วัน จะมีการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าเป็น การกวาดเอาโชคร้ายออกไป และออกไปซื้อของตกแต่งบ้าน และอาหารมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้ ในช่วงวันตรุษจีนจะมีประเพณี ปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว
วันจ่าย คือวันก่อนวันตรุษจีน เป็นวันสุดท้ายของการเตรียมซื้อ หาอาหารและของต่างๆ สำหรับวันตรุษจีน
วันไหว้ คือวันที่ไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ จะทำกันที่บ้านและ/ หรือที่วัด และเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวจะมารวมกันเพื่อรับ พรจากญาติผู้ใหญ่ มีการนำส้มไปมอบให้ 4 ลูก เพื่อเป็นสิริ มงคล พร้อมทั้งมีการแจก "อั่งเปา" หรือ "แต๊ะเอีย" ซึ่งเป็น ซองใส่เงินที่ญาติผู้ใหญ่หรือคู่ที่แต่งงานแล้วจะให้กับเด็กๆ และ ผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน
ส่วนวันเที่ยว หรือวันขึ้นปีใหม่ ทุกคนจะพูดแต่สิ่งดีๆ และไม่ทำ ความสะอาดบ้าน เพราะเชื่อว่าจะเป็นการปัดกวาดความโชคดี ออกไป
ในประเทศไทยมีการฉลองเทศกาลตรุษจีนกันมากมายหลายที่ แต่ที่ในกรุงเทพมหานคร คนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนจะฉลอง วันตรุษจีนกันที่ถนนเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนเชื้อสายจีน ขนาดใหญ่ของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ละปีจะมีการปิดถนนและตกแต่งถนนด้วยโคมไฟสีแดงนับพันดวง มีการแสดงจากประเทศจีน และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจีนมากมาย อีกทั้งยังมีการจุดประทัด เชิดสิงโต แห่มังกร และกายกรรมในงานด้วย ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ จะเปิดให้บริการกันคับคั่ง เป็นเทศกาลที่น่าสนใจและน่าไปดูมาก

Comments

Hide