Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

วันลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 ตามปฏิทินทาง จันทรคติ ก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสากล ถึงแม้ว่าวันลอยกระทงจะไม่ใช่วันหยุดทางราชการ แต่ก็เป็นวันที่มีความสำคัญมากวันหนึ่งของประเทศไทย
การลอยกระทงนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคาสำหรับสิ่งไม่ดีที่เราได้ทำไว้กับแม่น้ำ ผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย มาตบ แต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียนและดอกไม้ ก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อ พระแม่คงคา แล้วนำไปลอยในแม่น้ำ ลำธาร คลอง ทะเลสาบ ทะเล หรือแม้แต่อ่างน้ำที่บ้านก็ได้ นอกจากนี้ยังมีการประกวด กระทงเพื่อความสวยงามและความสร้างสรรค์ การประกวด นางงามเรียกว่า นางนพมาส เพราะตามตำนานเชื่อว่านาง นพมาสซึ่งเป็นสนมเอกของพ่อขุนรามคำแหง กรุงสุโขทัย เป็น ผู้ประดิษฐ์กระทงเป็นคนแรก
มีความเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย แต่ในปัจจุบันมีการฉลองประเพณีลอยกระทงกันทั่วประเทศ ในกรุงเทพมหานครคนส่วนใหญ่จะไปลอยกระทงที่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดสุโขทัยจะมีการแสดงแสง สี และเสียงที่บริเวณ เมืองเก่า สวยงามน่าชมมาก แต่ที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานฉลองนานประมาณ 1 อาทิตย์ ถนนบริเวณเมืองเก่าจะถูกปิดตอนกลางคืน และมีการ ตั้งร้านค้าและเวทีการแสดง ตอนกลางคืนของวันลอยกระทง มีการแห่กระทงขนาดใหญ่ และประกวดนางนพมาส นอกจากนั้น ยังมีประเพณีโคมลอย หรือยี่เป็ง ควบคู่กันกับประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการปล่อยความโศกเศร้าและเรื่องร้ายต่างๆ ให้ไปพ้นจากตัว ชาวบ้านจะทำโคมลอยจากกระดาษสีขาวบางๆ แล้วจุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อให้ไอความร้อนพา โคมลอยขึ้นไปในอากาศเหมือนลูกบอลลูน ประเพณีนี้สวยงามมาก โคมไฟเป็นพันดวงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเหมือน ดวงดาวเต็มท้องฟ้า เป็นภาพที่สวยจนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมทำพิธีกันมากมาย

Comments

Hide