Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพชีวิต ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ รัฐบาลจึงประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดตามสากลเพื่อที่แรงงานจะสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ในประเทศไทย แม้จะเป็นวันแรงงานแต่หน่วยงานราชการเปิดให้บริการเป็นปกติ เพราะเหตุใด
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ในวันแรงงาน ในช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเป็นประธานเปิดพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้นผู้ใช้แรงงานก็จะร่วมกันเดินขบวนอย่างสงบเพื่อไปร่วมงานพิธีเปิดวันแรงงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ใช้แรงงานได้นำเสนอปัญหาและความต้องการผ่านการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิ ที่สมควรจะได้รับจากนายจ้างและรัฐบาล โดยข้อเรียกร้องในแต่ละปีก็จะต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
จากนั้นในช่วงบ่าย ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้เที่ยวตามอัธยาศัยภายในงานที่จัดขึ้น โดยรัฐบาลจะจัดกิจกรรมมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ทั้งการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม กิจกรรมนัดพบแรงงาน รวมทั้งการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมรับชมคอนเสิร์ต จากดาราศิลปินในงาน หลายจังหวัดในประเทศก็จะมีการจัดงานคล้ายๆแบบนี้ขึ้นเช่นกันตามสถานที่สาธารณะต่างๆ
ผู้ที่เป็นข้าราชการ แม้จะไม่ได้หยุดงานเหมือนพนักงานบริษัทเอกชน แต่หน่วยงานราชการก็เฉลิมฉลองวันแรงงานด้วยเช่นกัน เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วงเช้า เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร จากนั้นมักจะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างข้าราชการและผู้ใช้แรงงานจากบริษัทเอกชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน หน่วยราชการตามต่างจังหวัดก็มักจะประยุกต์นำเอาการละเล่นพื้นบ้านมาใช้ในการแข่งขันกระชับมิตร
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายบังคับใช้ ซึ่งกำหนดค่าแรงขั้นต่ำให้กับผู้ใช้แรงงานเป็นเงิน 300 บาทต่อวัน เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 10 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานในประเทศ
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
ในประเทศไทย แม้จะเป็นวันแรงงานแต่หน่วยงานราชการเปิดให้บริการเป็นปกติ เพราะเหตุใด
ข้าราชการ ถือเป็นผู้ทำงานรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ มีหน้าที่ดูแลทุกข์บำรุงสุขของประชาชน เงินเดือนและสวัสดิการที่เหล่าข้าราชการและครอบครัวได้รับล้วนมาจากเงินภาษีของประชาชนพลเมืองรวมไปถึงผู้ใช้แรงงานทั้งสิ้น ทำให้หน่วยงานข้าราชการไม่หยุดในวันแรงงาน แต่จะก็มีวันหยุดราชการให้ในหลายๆโอกาสเช่นกัน
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ในประเทศของใครมีวันแรงงานบ้างคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

ThaiPod101.com
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

ในประเทศของใครมีวันแรงงานบ้างคะ

Does your country also have a Labor Day?