Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพชีวิต ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ รัฐบาลจึงประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดตามสากลเพื่อที่แรงงานจะสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ในประเทศไทย แม้จะเป็นวันแรงงานแต่หน่วยงานราชการเปิดให้บริการเป็นปกติ เพราะเหตุใด
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ในวันแรงงาน ในช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเป็นประธานเปิดพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้นผู้ใช้แรงงานก็จะร่วมกันเดินขบวนอย่างสงบเพื่อไปร่วมงานพิธีเปิดวันแรงงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ใช้แรงงานได้นำเสนอปัญหาและความต้องการผ่านการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิ ที่สมควรจะได้รับจากนายจ้างและรัฐบาล โดยข้อเรียกร้องในแต่ละปีก็จะต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
จากนั้นในช่วงบ่าย ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้เที่ยวตามอัธยาศัยภายในงานที่จัดขึ้น โดยรัฐบาลจะจัดกิจกรรมมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ทั้งการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม กิจกรรมนัดพบแรงงาน รวมทั้งการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมรับชมคอนเสิร์ต จากดาราศิลปินในงาน หลายจังหวัดในประเทศก็จะมีการจัดงานคล้ายๆแบบนี้ขึ้นเช่นกันตามสถานที่สาธารณะต่างๆ
ผู้ที่เป็นข้าราชการ แม้จะไม่ได้หยุดงานเหมือนพนักงานบริษัทเอกชน แต่หน่วยงานราชการก็เฉลิมฉลองวันแรงงานด้วยเช่นกัน เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วงเช้า เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร จากนั้นมักจะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างข้าราชการและผู้ใช้แรงงานจากบริษัทเอกชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน หน่วยราชการตามต่างจังหวัดก็มักจะประยุกต์นำเอาการละเล่นพื้นบ้านมาใช้ในการแข่งขันกระชับมิตร
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายบังคับใช้ ซึ่งกำหนดค่าแรงขั้นต่ำให้กับผู้ใช้แรงงานเป็นเงิน 300 บาทต่อวัน เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 10 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานในประเทศ
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
ในประเทศไทย แม้จะเป็นวันแรงงานแต่หน่วยงานราชการเปิดให้บริการเป็นปกติ เพราะเหตุใด
ข้าราชการ ถือเป็นผู้ทำงานรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ มีหน้าที่ดูแลทุกข์บำรุงสุขของประชาชน เงินเดือนและสวัสดิการที่เหล่าข้าราชการและครอบครัวได้รับล้วนมาจากเงินภาษีของประชาชนพลเมืองรวมไปถึงผู้ใช้แรงงานทั้งสิ้น ทำให้หน่วยงานข้าราชการไม่หยุดในวันแรงงาน แต่จะก็มีวันหยุดราชการให้ในหลายๆโอกาสเช่นกัน
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ในประเทศของใครมีวันแรงงานบ้างคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide