Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้ว เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันสิ้นสุดของช่วงเวลาการเข้าพรรษา นั่นก็คือ วันออกพรรษา นั่นเอง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี เป็นการสิ้นสุดจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่เดียวตลอด 3 เดือน จึงมีกิจกรรมมากมายที่ทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนควรกระทำ
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
อานิสงส์ของพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือนคืออะไร
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ใน วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีเป็นธรรมเนียมที่เรียกว่า มหาปวารณา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตน พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง เพราะไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระสงฆ์ที่ดีควรจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบของพระธรรมคำสอนอยู่ตลอดเวลา
เนื่องในวันออกพรรษาจะมีประเพณีอย่างหนึ่งเรียกว่า “ประเพณีตักบาตรเทโว” ประเพณีนี้จะแตกต่างจากการตักบาตรปกติเล็กน้อยคือ พิธีที่ทำนั้นทางวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในโบสถ์มารับอาหารจากประชาชน นำบาตรขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งไว้หน้าพระพุทธรูป มีคนลากล้อเลื่อนไปช้า ๆ นำหน้าพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งถือบาตรเดินเรียงไปตามลำดับ พุทธศาสนิกชนต่างก็นำอาหารคาวหวานมาเรียงตามแนวทางที่พระพุทธรูปจะถูกเคลื่อนผ่าน คอยตักบาตรเมื่อพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์มาถึงหน้าตนเอง
หลังวันออกพรรษาประมาณ 1 เดือน จะมี พิธีเทศน์มหาชาติ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ข้าวปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์ โดยการเทศน์มหาชาตินั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า โดยในตอนเช้าชาวบ้านจะทำการถวายอาหารพระทั้งวัด จากนั้นพระก็จะเริ่มเทศน์ตั้งแต่เช้า จากกัณฑ์ที่ 1 ไปเรื่อยๆ มักจะใช้เวลานานถึงกลางคืนจนจบกัณฑ์ที่ 13 การเทศน์มหาชาตินั้น เป็นการสั่งสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา
เนื่องจากวันเข้าพรรษามีพระใหม่ทำพิธีอุปสมบทพร้อมกันเป็นจำนวนมาก หลายคนอาจคิดว่า วันออกพรรษาจะเป็นวันที่พระบวชใหม่ทั้งหมดลาสิกขาพร้อมๆกัน แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้น แต่ละองค์จะค่อยๆทยอยลาสิกขา เนื่องจากการลาสิกขานั้น คนไทยมีความเชื่อเรื่องโชคลาง ถ้าเป็นวันที่เหมาะสมก็จะทำให้ชีวิตหลังลาสิกขาเจริญรุ่งเรือง ทำให้ต้องไหว้วานให้พระอาจารย์หรือผู้มีความรู้หาฤกษ์งามยามดีที่เหมาะสมในการลาสิกขาให้ โดยแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิด
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
อานิสงส์ของพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือนมีอะไรบ้าง
พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน จะได้รับการยกเว้นพระวินัยบางข้อ เช่น สามารถออกจากวัดได้ โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าอาวาสก่อน หรือสามารถออกจากวัดโดยไม่ต้องนำจีวรครบสำรับไปด้วยได้ เป็นต้น ถือเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับพระสงฆ์ในการออกจากวัดไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ในวันสำคัญทางศาสนาของเพื่อนๆ มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไรบ้าง
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide