Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี วันนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากวันนี้ในปี พ.ศ.2493 เป็นวันที่กษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นครองราชย์ต่อจากกษัตริย์รัชกาลที่ 8 อย่างเป็นทางการ และปกครองประเทศมาจนทุกวันนี้
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
กษัตริย์รัชกาลที่ 9 ของไทยทรงขึ้นครองราชย์ตอนพระชนมายุกี่พรรษา
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ในวันฉัตรมงคลทุกปี เป็นธรรมเนียมที่กษัตริย์องค์ปัจจุบัน จะเสด็จไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในตอนเช้า เพื่อเป็นพระราชกุศลให้กษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในตอนเย็นจะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการผู้มีผลงานดี จากนั้นเสด็จไปยังวัดพระแก้วเพื่อสักการะพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย และสุดท้ายจะเสด็จไปถวายบังคมพระบรมรูปของกษัตริย์ในราชกาลที่ผ่านๆมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของทุกพระองค์ ที่นำพาประเทศไทยมาถึงทุกวันนี้
ในวันฉัตรมงคล เป็นหนึ่งในไม่กี่วัน ที่สำนักพระราชวังได้เปิดสถานที่ในเขตพระราชวังหลายแห่งให้ประชาชนได้เข้าชมและถวายสักการะ เช่น ปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งภายในประสาทจัดแสดงพระบรมรูปของกษัตริย์ทั้ง 8 รัชกาล เป็นต้น จากนั้นในตอนเย็นก็จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรให้พระองค์มีความสุขและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำกล่าว
ก่อนวันฉัตรมงคล ตามสถานศึกษาและหน่วยราชการ จะประดับธงชาติและธงตราราชวงศ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี หลังเคารพธงชาติในตอนเช้า เหล่าครูอาจารย์ในชุดข้าราชการเต็มยศ จะนำนักเรียนร่วมกล่าวคำถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าถึงประวัติและความสำคัญของวันนี้
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของกษัตริย์ไทย ที่ปกครองประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ จึงมีธรรมเนียมที่ว่า ก่อนเริ่มการแสดงเพื่อความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ หรือ ละครเวที จะมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนทุกครั้ง ผู้เข้าชมก็จะพร้อมใจกันลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพจนจบเพลง ธรรมเนียมนี้เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศแถบตะวันตก
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
กษัตริย์รัชกาลที่ 9 ของไทยทรงขึ้นครองราชย์ตอนพระชนมายุกี่พรรษา
23 พรรษา เหตุที่ต้องขึ้นครองราชย์ทั้งๆที่พระชนมายุยังน้อยนั้น เนื่องจากกษัตริย์รัชกาลที่ 8 ทรงเสด็จสวรรคตกะทันหัน ตั้งแต่พระองค์พระชนมายุ 19 พรรษา ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ อีกทั้งยังศึกษาไม่จบ จึงไม่สามารถขึ้นครองราชย์ต่อในทันทีได้
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ประเทศของเพื่อนๆ มีการรำลึกพระคุณของกษัตริย์อย่างไรบ้าง ลองเอามาแชร์กันนะคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ
Note: Rama IX died in October 2016. His son is the current King of Thailand - Rama X.

Comments

Hide