Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
เนื่องจากในประเทศไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน ในวันนี้ประเทศไทยก็มีการเฉลิมฉลองด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะไม่ถือเป็นวันหยุดเหมือนประเทศจีน แต่คนไทยเชื้อสายจีนก็ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยมีวันสำคัญหลักๆอยู่ 3 วัน
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
มีคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่ในประเทศไทยมากแค่ไหน
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
วันแรกเรียกว่า "วันจ่าย" คือวันก่อนวันตรุษจีน 2 วัน จะเป็นช่วงที่คนไทยเชื้อสายจีนเริ่มเลือกซื้อของสด ขนม และผลไม้ต่างๆ ในการเตรียมอาหารเพื่อที่จะไหว้ในวันถัดไป ในช่วงนี้ ตลาดเยาวราช ซึ่งเป็นแถบที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศ จะคึกคักไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน นอกจากนี้บริษัทจีนในประเทศก็จะถือโอกาสให้โบนัสพนักงานในวันนี้ด้วย
วันที่สองเรียกว่า "วันไหว้" ซึ่งก็คือก่อนวันตรุษจีน 1 วัน ถือเป็นวันสิ้นปีของคนจีน ในวันนี้คนไทยเชื้อสายจีนจะตื่นตั้งแต่เช้า นำของสดที่ซื้อไว้ มาทำอาหาร เมื่อทำเสร็จก็จะนำอาหาร พร้อมด้วยขนมและผลไม้ มาไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้า เมื่อไหว้เสร็จก็จะเผากระดาษเงินกระดาษทอง มีจุดประสงค์เพื่อบันดาลเงินทองโชคลาภผู้ไหว้ ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข สุดท้ายก็จะจุดประทัดเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป
วันที่สามเรียกว่า "วันเที่ยว" หรือก็คือวันตรุษจีนนั่นเอง เป็นวันที่คนไทยเชื้อสายจีนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสวยงามโดยเฉพาะสีแดง พากันออกไปเที่ยวและไหว้ขอพรตามบ้านเครือญาติต่างๆ ธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ก็คือการให้ "อั๋งเปา" หรือเงินปีใหม่ ซึ่งผู้ใหญ่จะมอบให้กับลูกหลานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ก่อนถึงวันตรุษจีนประมาณ 1 สัปดาห์ คนไทยเชื้อสายจีนจะเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนครั้งใหญ่ เป็นความเชื่อที่ว่าจะปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้าน เป็นการเริ่มปีใหม่ด้วยความดี ตามประตูหน้าต่างของบ้าน จะประดับไปด้วยสีแดง และกระดาษสีแดงที่มีคำอวยพร เช่น อายุยืน ร่ำรวย อยู่ดีมีสุข
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
มีคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่ในประเทศไทยมากแค่ไหน
ปัจจุบัน คนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีประมาณ 9.4 ล้านคน คิดเป็น 14 % ของประชากรทั้งหมด ถือเป็นประเทศที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากที่สุดในโลก เป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองในประเทศจีนในอดีต โดยคนเหล่านี้จะอาศัยอยู่รวมกันในเมืองใหญ่ๆของประเทศ
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ประเทศของเพื่อนมีประชาชนที่มีเชื้อสายจีนบ้างมั้ยคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide