Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ นักกวีชาวไทยในสมัยกษัตริย์รัชกาลที่ 2 บทประพันธ์ของท่านมีความงดงามในการเลือกใช้ถ้อยคำที่ไพเราะ จนทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดกวีเอกแห่งสยาม
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
สุนทรภู่เป็นคนแรกที่เสนอศิลปะกลอนแบบใด
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
สุนทรภู่อาศัยอยู่ในวังตั้งแต่ยังเล็กเนื่องจากมารดาเป็นแม่นมในวัง ได้รับการศึกษาที่ดีและชอบการแต่งกาพย์กลอนเป็นพิเศษ จนมีโอกาสได้แสดงฝีมือในการแต่งกลอนบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของรัชกาลที่ 2 จนได้เลื่อนตำแหน่งเป็น หลวงสุนทรโวหาร และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นพระอาจารย์ของพระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 สุนทรภู่เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในหลายๆด้านและเป็นผู้มีความสามารถทางกวี จนทำให้การแต่งกลอนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ท่านมีส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์อย่างมาก
ผลงานหลายเรื่องของสุนทรภู่ได้ชื่อว่าเป็นบทประพันธ์ที่มีความงดงามในการเลือกใช้ถ้อยคำและสัมผัสที่ไพเราะคล้องจอง เป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา มีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ ละคร บางเรื่องถึงขนาดถูกนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย จนในปี พ.ศ. 2529 ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมดีเด่น จนได้รับฉายาว่า "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" มีการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่และพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่เพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานของท่าน
ทุกๆปีในวันสุนทรภู่ จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติชีวิตและผลงานตามสถานที่สาธารณะในแต่ละจังหวัด รวมไปถึงการประกวดการแต่งกลอน การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติชีวิต และผลงานของสุนทรภู่ ตามสถานศึกษานักเรียนมักจะนำผลงานที่มีชื่อเสียงของท่าน มาแสดงเพื่อให้เรื่องของท่านเป็นที่รู้จักต่อคนรุ่นหลังต่อไป
บทกวีที่โด่งดังที่สุดของสุนทรภู่อย่าง "พระอภัยมณี" นั้นถูกแต่งขึ้นในคุก เนื่องจากสุนทรภู่เมาสุราและทำร้ายผู้อื่น แม้ในช่วงเวลาถูกจองจำ แต่ด้วยใจรักในงานวรรณคดี ท่านก็ได้แต่งบทประพันธ์หลายเรื่อง หลังจากนั้นไม่นานท่านก็พ้นโทษ เนื่องจากกษัตริย์รัชกาลที่ 2 ไม่สามารถหาใครมาช่วยแต่งบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงถูกพระราชหฤทัยได้เลย หลังจากออกมาจากคุก สุนทรภู่ก็ได้แต่งกลอนเพื่อเตือนสติผู้คนเวลาดื่มสุราอีกด้วย
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
สุนทรภู่เป็นคนแรกที่เสนอศิลปะกลอนแบบใด
กลอนสุภาพ เป็นกลอนชนิดหนึ่งที่มีข้อบังคับในเรื่อง เสียงสระและวรรณยุกต์ ที่ต้องคล้องจองกับเสียงของคำในวรรคต่อไป ทำให้กลอนนั้นไพเราะน่าฟัง เป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งอย่างแท้จริง เป็นกลอนหลักของกลอนทั้งหมดเพราะเป็นพื้นฐานของกลอนหลายชนิด หากเข้าใจกลอนสุภาพ ก็สามารถเข้าใจกลอนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศของเพื่อนๆ ชื่ออะไรกันบ้างคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide