Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว นิยมทำกันในช่วงเดือน 6 และ 7 เพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเหมาะกับการทำนา เป็นการบูชาเทวดาประจำเมือง ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
บั้งไฟที่ใช้ในประเพณีนั้นทำมาจากอะไร
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟนั้น มีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสาน ซึ่งได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเทวดา ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และยังมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก ดังนั้นการจุดบั้งไฟก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงความเคารพหรือส่งสัญญาณความภักดีไปยังเทวดา หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้
ก่อนจะถึงวันงาน ชาวบ้านก็จะช่วยกันเตรียมงานกันอย่างสามัคคี ผู้ชายจะช่วยกันทำบั้งไฟและตกแต่งให้สวยงาม ส่วนผู้หญิงก็เตรียมขบวนรำไว้สำหรับแห่บั้งไฟ ก่อนวันจุดบั้งไฟจะมีประเพณีแห่บั้งไฟ ชาวบ้านก็จะมาตั้งขบวนเพื่อแห่บั้งไฟไปรอบ ๆ หมู่บ้าน เป็นงานบุญที่เน้นความสนุกสนานรื่นเริง ในขบวนจะมีการรำเซิ้งตามบั้งไฟ กาพย์เซิ้งอาจจะหยาบคายแต่ก็ไม่มีใครโกรธกัน เนื้อหาของกาพย์มักจะเป็นประวัติและความเป็นมาของพิธีบุญบั้งไฟ
เมื่อถึงวันจุดบั้งไฟ ชาวบ้านจะเอาบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้านมาจุดแข่งขันกัน ถ้าบั้งไฟของหมู่บ้านใดจุดขึ้นได้สูงที่สุดก็จะชนะ แต่ถ้าของใครแตกหรือจุดไม่ติดก็ถือว่าแพ้ โดยถือเป็นประเพณีที่คนแพ้ต้องโดนลงโทษโดยการจับโยนลงโคลน การจุดบั้งไฟนั้นถือเป็นการเสี่ยงทาย ถ้าบั้งไฟขึ้นสูง ชาวบ้านเชื่อว่าฝนจะตกดี ข้าวปลาอาหารก็จะอุดมสมบูรณ์
จังหวัดยโสธร ในภาคอีสานได้จัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นจนกลายเป็นงานประเพณีระดับชาติ มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก จนถูกเรียกว่าเป็นบุญบั้งไฟนานาชาติ โดยมีบั้งไฟจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมแข่งขันทุกปี
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
บั้งไฟที่ใช้ในประเพณีนั้นทำมาจากอะไร
ในอดีต บั้งไฟจะทำจากไม้ไผ่ทั้งลำต้น สามารถบรรจุดินปืนได้ไม่มาก แต่ปัจจุบันนี้บั้งไฟยุคใหม่ทำจากท่อพลาสติกพีวีซีที่มีขนาดค่อนข้างยาวและใหญ่ ทำให้สามารถบรรจุดินปืนได้มากขึ้น บั้งไฟขนาดใหญ่สามารถยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สูงถึง 100 กิโลเมตร
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เพื่อนๆ เคยรู้จักประเพณีนี้มาก่อนมั้ยคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide