Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วีดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันลอยกระทง ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฎิทินโบราณของไทย ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนตามปฎิทินสากล ดังนั้นวันลอยกระทงจะไม่ตายตัวแน่นอน ในแต่ละปีจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตามวันพระจันทร์เต็มดวง
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ในสมัยก่อนพิธีลอยกระทง คนไทยไม่ได้ลอยกระทง แต่ลอยสิ่งของอย่างอื่นแทน เพื่อนๆรุหรือไม่ว่ามันคืออะไร
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวีดีโอนี้ค่ะ
หลักๆแล้วสาเหตุที่คนไทยลอยกระทงนั้น มาจากความเชื่อหลักๆสองอย่าง คือ เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในโอกาสที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมในนาคภิภพ และทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ อีกเหตุผลหนึ่งคือ เพื่อบูชาพระแม่คงคา หรือพระแม่แห่งสายน้ำ เป็นการแสดงการขอบคุณน้ำ เพราะตั้งแต่โบราณเวลาสร้างเมือง ต่างก็เลือกติดแม่น้ำ ผู้คนได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต เพื่อรำลึกว่าต้องรู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธี และใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้าง ไม่ทำให้น้ำสกปรก ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ เป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคาในเวลาเดียวกัน
จากความเชื่อที่สืบต่อกันมา ช่าวบ้านจึงประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นสัญลักษณ์ในการบูชา การประดิษฐ์กระทงนั้น จะนำวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถลอยน้ำได้ ทั้งหยวกกล้วย ใบตอง เปลือกมะพร้าว ฯลฯ มาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสักการบูชา ให้เป็นกระทงที่สวยงาม ก่อนจะมีการดัดแปลงวัสดุทำกระทงให้หลากหลายขึ้น เช่น กระทงขนมปัง กระทงกระดาษ เพื่อให้ย่อยสลายง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันจะมีการประกวดทำกระทงขึ้น อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างต้องการให้สินค้าเป็นที่ดึงดูด ทำให้สามารถเห็นกระทงมีรูปร่างหน้าตาใหม่ๆได้ในทุกๆปี
การลอยกระทงจะจัดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวง เมื่อตกเย็น ผู้คนก็จะเริ่มนำกระทงที่เตรียมไว้ไปตามริมแม่น้ำ ก่อนทำการลอยก็จะจุดธูปเทียน อธิษฐานขอขมา และมักจะขอในสิ่งที่ปรารถนาขอให้ประสบความสำเร็จด้วย จากนั้นจึงปล่อยกระทงให้ลอยไปตามสายน้ำ และในกระทงมักนิยมใส่เศษเงินลงไปด้วย เพราะเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคา ตามสถานที่จัดงานจะมีการประกวดกระทง ขบวนแห่ มหรสพสมโภชต่าง ๆ บางแห่งอาจมีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองด้วย
ส่วนประกอบทั้ง 4 ของกระทงป็นสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาด้วย 1. เทียนถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และภูมิปัญญา 2. ธูปเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเห็นอกเห็นใจ 3. ดอกไม้เพื่อสักการะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 4. เครื่องสักการบูชา เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวีดีโอกันค่ะ
ในสมัยก่อนพิธีลอยกระทง คนไทยจะไม่ลอยกระทง แต่ลอยสิ่งของอย่างอื่นแทน เพื่อนๆรุหรือไม่ว่ามันคืออะไร
ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม สันนิษฐานว่าเป็นพิธีของพราหมณ์ จากประเทศอินเดียมาก่อน ต่อมานางนพมาศ ผู้เป็นพระสนมเอกในวัง ได้เห็นดอกบัวที่บานเฉพาะในวันเพ็ญเดือน 12 จึงได้เกิดความคิดที่จะประดิษฐ์กระทงขึ้นเพื่อถวายแด่กษัตริย์ กษัตริย์ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯให้จัดพิธีลอยโคมเป็นการลอยกระทงแทน
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เพื่อนๆรู้จักเทศกาลนี้มาก่อนมั๊ยคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ Thaipod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide