Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วีดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เนื่องจากผู้เป็นครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง วันนี้จึงเป็นวันที่ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพต่อบรรดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ครูทั่วประเทศได้หยุดพักผ่อนอีกด้วย
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ในประเทศไทยมักจะเปรียบอาชีพครูเป็นเหมือนอีกอาชีพหนึ่ง พอจะเดาได้มั้ยคะว่าเป็นอาชีพอะไร
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวีดีโอนี้ค่ะ
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ได้กล่าวปราศัยต่อ ที่ประชุมครูทั่วประเทศ ถึงความคิดที่จะกำหนดให้มีวันครู เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย จากแนวความคิดนี้ประกอบกับความเห็นของคนส่วนใหญ่ที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ในเวลาต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ
ก่อนหน้าวันครูหนึ่งวัน โรงเรียนทั่วประเทศจะจัดงานวันครู ประกอบไปด้วยในช่วงเช้าบรรดาครูและนักเรียนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นก็จะมีพิธีไหว้ครู โดยแต่ละห้องเรียนจะจัดพานดอกไม้มาให้คุณครูประจำชั้น จากนั้นนักเรียนทุกคนจะพร้อมใจกันกราบแทบเท้า แทนคำขอบคุณที่ท่านคอยดูสั่งสอนนักเรียนทุกคนเสมอมา นอกจากนี้ยังมีการประกวดแต่งคำขวัญวันครู และมีทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆสำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ
สัญลักษณ์ของวันไหว้ครูที่สำคัญนั่นก็คือสิ่งมงคลประจำวันครู 4 ชนิดที่เหล่านักเรียนใช้ไหว้ครู ประกอบด้วย ดอกมะเขือ เป็นดอกที่มีลักษณะโน้มต่ำลงมาเสมอ เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรก ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม ข้าวตอก ซึ่งเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วให้แตกออกเป็นดอกขาวเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย ถ้ามีระเบียบวินัย ซักวันก็จะสามารถประสบความสำเร็จ แตกออกเป็นดอกขาวได้
ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีวันครูแห่งชาติ ยังมีอีกถึง 16 ประเทศที่กำหนดให้มีวันครูอยู่ในปฎิทิน โดยครึ่งหนึ่งเป็นประเทศจากทวีปเอเชีย ประกอบด้วย อินเดีย มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และเกาหลีใต้
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวีดีโอกันค่ะ
ในประเทศไทยมักจะเปรียบอาชีพครูเป็นเหมือนอีกอาชีพหนึ่ง พอจะเดาได้มั้ยคะว่าเป็นอาชีพอะไร
อาชีพเรือรับจ้าง ตั้งแต่สมัยโบราณคนไทยจะใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก อาชีพเรือจ้างจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก คอยรับส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง เปรียบดั่งครู บุคคลที่จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้สามารถไปถึงปลายทางอย่างที่ตั้งใจ เมื่อเด็กไปสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพแล้ว ก็จะกลับมารับเด็กรุ่นต่อไป ถือเป็นบุคคลที่จะชี้ชะตาอนาคตของชาติก็ว่าได้
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
มีใครที่ประเทศของตัวองมีวันครูบ้างคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ Thaipod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide