Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วีดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อให้ความสำคัญต่อเด็กทุกๆคน เพราะเด็กเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ และจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคงต่อไป นับไปวันที่เด็กหลายคนรอคอย เนื่องจากจะมีกิจกรรมและสิทธิพิเศษสำหรับเด็กมากมายรออยู่
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ในอดีต วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเพื่อความเป็นสากล แต่เพราะเหตุใดปัจจุบันถึงเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวีดีโอนี้ค่ะ
ในวันเด็ก ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นๆจะมอบคำขวัญให้เป็นคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 คำขวัญนั้นจะเป็นประโยคสั้นๆ ง่ายต่อการจำและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิเช่น "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ" "สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม" "เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี" เป็นต้น
ในวันศุกร์ก่อนวันเด็กนั้น โรงเรียนจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการฉลองให้กับเด็กๆในวันเด็ก บ้างก็ให้นักเรียนออกมาแสดงความสามารถพิเศษเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก บ้างก็จัดประกวดตอบปัญหาเพื่อชิงของรางวัล บ้างก็จัดเกมส์กีฬา สร้างความสามัคคีและปลูกฝังให้เด็กรู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากนี้โรงเรียนส่วนใหญ่มักจะเตรียมอาหารกลางวันที่พิเศษกว่าปกติเล็กน้อย โดยทั่วไปจะเป็นอาหารหรือขนมที่เด็กชอบกิน เช่น ไก่ทอด สปาเก็ตตี้ เค้กช็อคโกแลต เป็นต้น
เมื่อถึงวันเด็ก เด็กๆจะมีสิทธิพิเศษมากมาย โดยจะมีสถานที่ต่างๆมากมายเปิดให้เด็กเข้าชมฟรี สถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสนุกต่างพากันลดราคา รัฐสภาเปิดให้เด็กๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมส่วนต่างๆได้อย่างอิสระ รวมไปถึงห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย ถือเป็นวันเดียวในหนึ่งปีที่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าได้ นอกจากนี้กองทัพก็จะนำอุปกรณ์ทางการรบของจริงให้เด็กๆได้ลองสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทั้งรถถัง เครื่องบินรบ เรือรบ ปืนใหญ่ เด็กๆสามารถเข้าไปลองนั่งได้เต็มที่
เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆของเด็กไทยส่วนใหญ่ที่ชาวต่างชาติอาจจะยังไม่รู้ นักเรียนไทยเรียนถึงวันละ 7-8 ชั้วโมงใน 1 วัน นักเรียนไทยต้องเคารพธงชาติสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนทุกเช้า นักเรียนไทยมีชุดยูนิฟอร์มหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับวิชาที่เรียนในแต่ละวัน นักเรียนไทยจะไม่ย้ายห้องเรียนเมื่อหมดคาบเรียน ทั้งวันจะเรียนอยู่ในห้องเดิม ครูจะผลัดกันสอนตามคาบเรียน
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวีดีโอกันค่ะ
ในอดีต วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเพื่อความเป็นสากล แต่เพราะเหตุใดปัจจุบันถึงเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม
สำหรับประเทศไทย เดือนตุลาคมอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางไปร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์ซึ่งเป็นวันทำงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปเที่ยวเล่นได้ คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จึงมีความเห็นพ้องกัน เปลี่ยนวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
มีใครที่ประเทศของตัวเองมีวันเด็กบ้างคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ Thaipod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

มีใครที่ประเทศของตัวเองมีวันเด็กบ้างคะ

Do you have a Children's Day in your country?