Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
At the Gym
46 words
Word Image
At the Gym
46 words
dueng
ดึง
(v)
pull
dueng lûuean-hì-má
ดึงเลื่อนหิมะ
pull a sled
phâa-khǒn-nǔu
ผ้าขนหนู
(n)
towel
phâa khǒn nǔu phǔuen níi lék gooen bpai sǎm-ràp dì-chǎn
ผ้าขนหนูผืนนี้เล็กเกินไปสำหรับดิฉัน
This towel is too small for me.
nâng-yaawng-yaawng
นั่งยองๆ
(v)
squat
phûu-chaai gam-lang nâng-yaawng-yaawng
ผู้ชายกำลังนั่งยองๆ
The man is squatting.
roong-gii-laa
โรงกีฬา
(n)
gym
roong-gii-laa khǎawng roong-riian
โรงกีฬาของโรงเรียน
school gym
bao
เบา
(a)
light
grà-bpǎo sà-phaai lǎng khuuan mii nám-nàk bao láe hîu ngâai
กระเป๋าสะพายหลังควรมีน้ำหนักเบา และหิ้วง่าย
Back packs should be light and easy to carry.
nàk
หนัก
(a)
heavy
wát-sà-dù thîi nàk
วัสดุที่หนัก
heavy materials
wîng
วิ่ง
(v)
run
phûu-yǐng gam-lang wîng yùu bon chaai-hàat
ผู้หญิงกำลังวิ่งอยู่บนชายหาด
The woman is running on the beach.
grà-dòot
กระโดด
(v)
jump
phûu-chaai grà-dòot bon yâawt-khǎawng phuu-khǎo
ผู้ชายกระโดดบนยอดของภูเขา
The man jumps on top of the mountain.
lài
ไหล่
(n)
shoulder
aa-gaan bpùuat lài
อาการปวดไหล่
shoulder pain
khěn
เข็น
(v)
push
khěn rót-yon
เข็นรถยนต์
push a car
glâam-núuea
กล้ามเนื้อ
(n)
muscle
chǎn bpùuat mûueai glâam núuea
ฉันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
My muscles are sore.
ngùuea-àawk
เหงื่อออก
(v)
sweat
ngùuea àawk mâak
เหงื่อออกมาก
sweating heavily
sà-náam
สระน้ำ
(n)
pool
sù-nák thîi hǐu nám gam-lang gin nám jàak sà-náam
สุนัขที่หิวน้ำกำลังกินน้ำจากสระน้ำ
The thirsty dog is drinking from the pool.
lǎng
หลัง
(n)
back
chăn jèp lăng
ฉันเจ็บหลัง
My back hurts.
láwk-gôoe
ล็อคเกอร์
(n)
locker
àawk-gam-lang-gaai
ออกกำลังกาย
(v)
exercise
àawk-gam-lang-gaai bon phúuen
ออกกำลังกายบนพื้น
exercise on the floor
nâa-òk
หน้าอก
(n)
chest
dì-chǎn mii aa-gaan jèp nâa-òk
ดิฉันมีอาการเจ็บหน้าอก
I have chest pain.
nám nàk
น้ำหนัก
(n)
weights
wan níi sà wâai náam bpòoet rǔue bplàao khá
วันนี้สระว่ายน้ำเปิดหรือเปล่าคะ
(e)
Is the pool open today?
dì-chǎn chái khrûueng níi dâai mǎi khá
ดิฉันใช้เครื่องนี้ได้ไหมคะ
(e)
Can I use this?
sèt láaeo rǔue yang
เสร็จแล้วหรือยัง
(e)
Are you finished?
dam-beeo
ดัมเบล
(n)
dumbbell
Yuet Khaeng Yuet Kha
ยืดแข้งยืดขา
(v)
stretch
wîng yàw
วิ่งเหยาะ
(v)
jog
sùuan sǒoem
ส่วนเสริม
(n)
supplement
0 Comments
Top