Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Car Parts
25 words
Word Image
Car Parts
25 words
khěm-khàt-ní-rá-phai
เข็มขัดนิรภัย
(n)
seat belt
rát khěm-khàt-ní-rá-phai
รัดเข็มขัดนิรภัย
buckle a seatbelt
thîi-nâng
ที่นั่ง
(n)
seat
thîi-nâng bon khrûueang-bin
ที่นั่งบนเครื่องบิน
airplane seat
fai nâa
ไฟหน้า
(n)
headlight
bpâai thá-biian rót
ป้ายทะเบียนรถ
(n)
license plate
grà-jòk nâa rót
กระจกหน้ารถ
(n)
windshield
Yaang
ยาง
(n)
tire
gan chon
กันชน
(n)
bumper
grà-bproong lăng
กระโปรงหลัง
(n)
trunk
thâaw dàp sĭiang ai-sĭia
ท่อดับเสียงไอเสีย
(p)
muffler
bpâaen-brèek
แป้นเบรก
(n)
brake pedal
khan rêeng
คันเร่ง
(n)
gas pedal
khan giia
คันเกียร์
(n)
gearshift
bprà-dtuu
ประตู
(n)
door
láaw
ล้อ
(n)
wheel
mâaw-náam rót-yon
หม้อน้ำรถยนต์
(n)
radiator
făa grà-bproong
ฝากระโปรง
(n)
hood
thîi bpàt náam fŏn
ที่ปัดน้ำฝน
(p)
wiper
giia wâang
เกียร์ว่าง
(n)
neutral
fai sà-daaeng gaan tham ngaan
ไฟแสดงการทำงาน
(p)
indicator
phăaeng nâa bpàt rót-yon
แผงหน้าปัดรถยนต์
(n)
dashboard
fai-táai
ไฟท้าย
(n)
tail lamp
bang khloon rót
บังโคลนรถ
(n)
fender
lăng-khaa
หลังคา
(n)
roof
rá-bòp gan sà-thuuean
ระบบกันสะเทือน
(p)
suspension
sà-bpaauy-lôoe
สปอยเลอร์
(n)
spoiler
0 Comments
Top