Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Thai Phrases You'll Need for a Date
15 words
Word Image
Common Thai Phrases You'll Need for a Date
15 words
khun dtâwng-gaan thîi jà bpai thaan múue khâm gàp phŏm mái
คุณต้องการที่จะไปทานมื้อค่ำกับผมไหม
(s)
Would you like to go out to dinner with me?
săo aa-thít níi khun wâang mái
เสาร์อาทิตย์นี้คุณว่างไหม
(s)
Are you free this weekend?
khun dtâwng-gaan thîi jà àawk bpai thîiao gàp chăn mái
คุณต้องการที่จะออกไปเที่ยวกับฉันไหม
(s)
Would you like to hang out with me?
phrûng-níi rao jooe gan gìi moong dii
พรุ่งนี้เราเจอกันกี่โมงดี
(s)
What time shall we meet tomorrow?
rao jà jooe gan thîi năi dii
เราจะเจอกันที่ไหนดี
(s)
Where shall we meet?
khun duu dii jang
คุณดูดีจัง
(s)
You look great.
khan nâa-rák mâak
คุณน่ารักมาก
(s)
You are so cute.
khun khít wâa thîi-nîi dii mái
คุณคิดว่าที่นี่ดีไหม
(s)
What do you think of this place?
chăn jà jooe khun ìik khráng dâai mái
ฉันจะเจอคุณอีกครั้งได้ไหม
(s)
Can I see you again?
rao bpai thîi ùuen gan mái
เราไปที่อื่นกันไหม
(s)
Shall we go somewhere else?
chăn rúu-jàk thîi dii dii
ฉันรู้จักที่ดีๆ
(s)
I know a good place.
chăn jà khàp bpai sòng khun thîi bâan
ฉันจะขับไปส่งคุณที่บ้าน
(s)
I will drive you home.
nîi bpen khuuen thîi dii ná
นี่เป็นคืนที่ดีนะ
(s)
That was a great evening.
mûuea-rai chăn jà jooe khun dâai ìik
เมื่อไรฉันจะเจอคุณได้อีก
(s)
When can I see you again?
dĭiao jà thoo hăa ná
เดี๋ยวจะโทรหานะ
(s)
I'll call you.
0 Comments
Top