Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Feeling Excitement
14 words
Word Image
Feeling Excitement
14 words
grà-bprîi-grà-bprào
กระปรี้กระเปร่า
(a)
energetic
phûu-ban-yaai thîi grà-bprîi-grà-bprào
ผู้บรรยายที่กระปรี้กระเปร่า
energetic speaker
rúu-sùek sǒn-jai
รู้สึกสนใจ
(a)
interested
rúu-sùek sǒn-jai nai rûueang-raao
รู้สึกสนใจในเรื่องราว
interested in a story
dtùuen-dtên
ตื่นเต้น
(a)
excited
dèk-phûu-yǐng dtuua náauy rúu-sùek dtùuen-dtên
เด็กผู้หญิงตัวน้อยรู้สึกตื่นเต้น
The little girl is excited.
Plarp Pluem
ปลาบปลื้ม
(n)
ecstatic
chûuea-thǔue dâai
เชื่อถือได้
(a)
faithful
nâa-thûeng
น่าทึ่ง
(a)
amazed
mân-jai
มั่นใจ
(a)
positive
glâa-hăan
กล้าหาญ
(a)
courageous
dtùuen-dtêen mâak mâak
ตื่นเต้นมากๆ
(a)
excited
grà-dtuue-ruue-rón
กระตือรือร้น
(a)
eager
má-hàt-sà-jan
มหัศจรรย์
(a)
wondrous
grà-won-grà-waai jai
กระวนกระวายใจ
(a)
agitated
nâa-sà-phrueng-gluua
น่าสะพรึงกลัว
(a)
awed
bplòt-bplàauy
ปลดปล่อย
(a)
liberated
0 Comments
Top