Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Feeling Sad? Learn The Top 21 Words For Negative Emotions
21 words
Word Image
Feeling Sad? Learn The Top 21 Words For Negative Emotions
21 words
ngǎo
เหงา
(a)
lonely
dòot-dìiao láe ngǎo
โดดเดี่ยว และเหงา
alone and lonely
wí-dtòk
วิตก
(a)
nervous
gròot
โกรธ
(a)
angry
phûu-jàt-gaan gròot
ผู้จัดการโกรธ
The manager got angry.
rúu-sùek bùuea-nàai
รู้สึกเบื่อหน่าย
(a)
bored
rúu-sùek bùuea-nàai yàang sùt-khìit
รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างสุดขีด
extremely bored
sâo
เศร้า
(a)
sad
dèk-phûu-chaai gam-lang rúu-sùek sâo
เด็กผู้ชายกำลังรู้สึกเศร้า
The boy is feeling sad.
aa-rom-sǐia
อารมณ์เสีย
(p)
upset
phûu-chaai aa-rom-sǐia phráw khǎo mii ngaan lǔuea ìik yóoe
ผู้ชายอารมณ์เสียเพราะเขามีงานเหลืออีกเยอะ
The man is upset, as he has a lot of work remaining.
ngùt-ngìt
หงุดหงิด
(a)
frustrated
sôoe
เซ่อ
(a)
silly
tham hâi jèp
ทำให้เจ็บ
(v)
hurt
phí-rút
พิรุธ
(a)
suspicious
thúk yâak
ทุกข์ยาก
(a)
miserable
nâa sà-ìt-sà-iian
น่าสะอิดสะเอียน
(a)
disgusted
mûuet-mon
มืดมน
(a)
gloomy
mòt gam-lang jai
หมดกำลังใจ
(a)
discouraged
nùueai
เหนื่อย
(a)
exhausted
sàp sŏn
สับสน
(a)
confused
phìt-wăng
ผิดหวัง
(a)
disappointed
yâae mâak
แย่มาก
(a)
terrible
dtòk jai
ตกใจ
(a)
frightened
phà-wăa
ผวา
(a)
shocked
ram-khaan
รำคาญ
(a)
annoyed
0 Comments
Top