Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Holiday Accommodation
25 words
Word Image
Holiday Accommodation
25 words
hâawng sà-wìit
ห้องสวีท
(n)
suite
hâwng sà-wìit khǎawng roong-raaem
ห้องสวีทของโรงแรม
hotel suite
roong-raaem
โรงแรม
(n)
hotel
roong-raaem rii-sàawt
โรงแรมรีสอร์ท
resort hotel
à-pháat-mén
อพาร์ตเมนท์
(n)
apartment
dì-chǎn mii à-pháat-mén lék-lék nai grung niu-yàawk
ดิฉันมีอพาร์ทเมนท์เล็กๆในกรุงนิวยอร์ค
I have a small apartment in New York City.
long-thá-biian phûuea khâo-phák
ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก
(v)
check in
long-thá-biian phûuea khâo-phák nai roong-raaem
ลงทะเบียนเพื่อเข้าพักในโรงแรม
check in to a hotel
long-thá-biian phûuea àawk-jàak hâawng-phák
ลงทะเบียนเพื่อออกจากห้องพัก
(v)
check out
long-thá-biian phûuea àawk-jàak hâwng-phák khǎawng roong-raaem
ลงทะเบียนเพื่อออกจากห้องพักของโรงแรม
check out of a hotel
khá-rúe-hàat
คฤหาสน์
(n)
mansion
thîi-phák phráawm aa-hăan cháo
ที่พักพร้อมอาหารเช้า
(p)
bed and breakfast
faam
ฟาร์ม
(n)
farm
gà-sèet-dtrà-gaawn bon faam
เกษตรกรบนฟาร์ม
farmer on a farm
faam bpà-sù-sàt
ฟาร์มปศุสัตว์
(p)
ranch
bâan láwk khee-bîn
บ้านล็อกเคบิน
(n)
log cabin
kháaem
แคมป์
(n)
camp
bâan lék khâang bprà-dtuu
บ้านเล็กข้างประตู
(p)
lodge
roong-raaem kháaep-suun
โรงแรมแคปซูล
(n)
capsule hotel
bâan thîi yùu bon yâawt dtùek
บ้านที่อยู่บนยอดตึก
(p)
penthouse apartment
géet-háo
เกสต์เฮาส์
(n)
guesthouse
hâwng-phák rim thaang
ห้องพักริมทาง
(n)
motel
grà-thâawm bon phuu-khăo
กระท่อมบนภูเขา
(p)
chalet
grà-thâawm
กระท่อม
(n)
cottage
hóot-theeo
โฮสเทล
(n)
hostel
bang-gà-loo
บังกะโล
(n)
bungalow
rii-sàawt
รีสอร์ท
(n)
resort
roong-raaem lék
โรงแรมเล็ก
(n)
inn
bâan-phák dtàak aa-gàat
บ้านพักตากอากาศ
(n)
villa
roong-raaem à-phâat-méen
โรงแรมอพาร์ทเมนท์
(n)
apartment hotel
bâan-phák khlûuean-thîi
บ้านพักเคลื่อนที่
(n)
caravan
0 Comments
Top