Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Holiday Greetings and Wishes for the Holiday Season
10 words
Word Image
Holiday Greetings and Wishes for the Holiday Season
10 words
mooe-rîi-khrít-mât
เมอร์รี่คริสต์มาส!
(e)
Merry Christmas!
háep-bpîi han-nuu-gâa
แฮปปี้ฮันนูกาห์
(e)
Happy Hanukkah!
khǎaw hâi sà-nùk gàp wan-yùt rúe-duu-nǎao
ขอให้สนุกกับวันหยุดฤดูหนาว
(s)
Have a great winter vacation!
jooe-gan bpii-nâa
เจอกันปีหน้า
(s)
See you next year!
sùk-sǎn wan-yùt
สุขสันต์วันหยุด!
(s)
Happy holidays!
khǎaw-hâi sà-nùk nai wan-yùt
ขอให้สนุกในวันหยุด!
(s)
Enjoy the holidays!
khǎaw-hâi chôok-dii nai bpii-mài
ขอให้โชคดีในปีใหม่!
(s)
Best wishes for the new year!
khǎaw-hâi mii khwaam-sùk nai bpii-mài
ขอให้มีความสุขในปีใหม่
(s)
Have a happy New Year!
sùk-sǎn wan khwan-sâa
สุขสันต์วันควันซ่า
(s)
Happy Kwanzaa!
khǎaw-hâi mii khwaam-sùk
ขอให้มีความสุข
(s)
Warm wishes!
0 Comments
Top