Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Marine Animals & Fish
50 words
Word Image
Marine Animals & Fish
50 words
gûng
กุ้ง
(n)
shrimp
bplaa-saaeo-mâwn
ปลาแซลมอน
(n)
salmon
hǎauy-gàap bplaa-saaeo-mâawn gûng-mang-gaawn láe bplaa-mùek-glûuai tháng-mòt bpen aa-hǎan thá-lee
หอยกาบ ปลาแซลมอน กุ้งมังกร และปลาหมึกกล้วยทั้งหมดเป็นอาหารทะเล
Clams, salmon, shrimp, lobsters, and squid are all seafood.
bplaa-thuu-nâa
ปลาทูน่า
(n)
tuna
maaeo-náam
แมวน้ำ
(n)
seal
dì-chǎn khít wâa maaeo-náam nâa-rák
ดิฉันคิดว่าแมวน้ำน่ารัก
I think seals are cute.
bpuu
ปู
(n)
crab
gûng-mang-gaawn
กุ้งมังกร
(n)
lobster
mêen thá-lee
เม่นทะเล
(n)
sea urchin
bplaa-mùek-yák
ปลาหมึกยักษ์
(n)
octopus
bplaa-mùek-yák bpàaet nùuat
ปลาหมึกยักษ์แปดหนวด
eight-legged octopus
bplaa-chà-lǎam
ปลาฉลาม
(n)
shark
bplaa-chà-lǎam gam-lang lâa yùuea nai nám dtûuen
ปลาฉลามกำลังล่าเหยื่อในน้ำตื้น
The sharks are hunting for food in the shallow water.
bplaa-waan
ปลาวาฬ
(n)
whale
bplaa-waan gam-lang khûen maa bon phǐu náam phûuea hǎai-jai
ปลาวาฬกำลังขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจ
The whales are coming up for air.
bplaa-loo-maa
ปลาโลมา
(n)
dolphin
bplaa-loo-maa gam-lang wàaek-wâai yùu nai má-hǎa-sà-mùt
ปลาโลมากำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร
The dolphin is swimming in the ocean.
bplaa
ปลา
(n)
fish
bplaa gam-lang wàaek-wâai yùu nai náam
ปลากำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำ
The fish is swimming in the water.
sǐng-dtoo thá-lee
สิงโตทะเล
(n)
sea lion
hǎauy dtà-làp
หอยตลับ
(n)
clam
bplaa-dàap
ปลาดาบ
(n)
swordfish
bplaa-mùek-glûuai
ปลาหมึกกล้วย
(n)
squid
bplaa-mùek-glûuai gam-lang wâai-náam yùu glâi-glâi gàp naaeo bpà-gaa-rang
ปลาหมึกกล้วยกำลังว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆ กับแนวปะการัง
The squid are swimming near the coral reef.
hǎauy naang-rom
หอยนางรม
(n)
oyster
bplaa khâawt
ปลาคอด
(n)
cod
bplaa grà-been
ปลากระเบน
(n)
ray
maaeng-gà-phrun
แมงกะพรุน
(n)
jellyfish
maaeng-gà-phrun gam-lang lâwng-laawy yùu-nai náam
แมงกะพรุนกำลังล่องลอยอยู่ในน้ำ
The jellyfish are bobbing in the water.
bplaa-daao
ปลาดาว
(n)
starfish
bplaa khâap
ปลาคาร์ฟ
(n)
koi
bplaa phóoet
ปลาเพิร์ช
(n)
perch
bplaa gà-phong
ปลากะพง
(n)
bass
bpuu sěe-chŭuan
ปูเสฉวน
(n)
hermit crab
0 Comments
Top