Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Common Texting Slang
10 words
Word Image
Most Common Texting Slang
10 words
sòng khâaw-khwaam dtuua-àk-sǎawn
ส่งข้อความตัวอักษร
(v)
text
sòng khâaw-khwaam dtuua-àk-sǎawn bon thoo-rá-sàp-muue-thǔue
ส่งข้อความตัวอักษรบนโทรศัพท์มือถือ
text on a cellular phone
líng
ลิงค์
(n)
link
dtìt-dtaam
ติดตาม
(v)
follow
thàek
แท็ก
(v)
tag
khwaam hěn sùuan dtuua
คหสต
(a)
imo
à-rai wá
อะไรวะ
(e)
wth
bpáep
แป๊บ
(n)
brb
hâa hâa hâa
555
(a)
lol
nák-leeng khii-bàawt
นักเลงคีย์บอร์ด
(p)
keyboard warrior
griian
เกรียน
(n)
troll
0 Comments
Top