Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Useful Words And Phrases For Reading Food Packaging
30 words
Word Image
Most Useful Words And Phrases For Reading Food Packaging
30 words
núuea-mǔu
เนื้อหมู
(n)
pork
núuea-mǔu khuue núuea thîi dâi maa jàak mǔu
เนื้อหมูคือเนื้อที่ได้จากหมู
Pork is the meat from a pig.
nom
นม
(n)
milk
nom nùeng gâaeo
นม 1 แก้ว
glass of milk
khâao-sǎa-lii
ข้าวสาลี
(n)
wheat
thûng khâao-sǎa-lii
ทุ่งข้าวสาลี
wheat field
núuea
เนื้อ
(n)
meat
bòt núuea hâi lá-ìiat láe sài long bpai nai nám-gaaeng
บดเนื้อให้ละเอียด และใส่ลงไปในน้ำแกง
Mince the meat, and put it in the soup.
thùua-lí-sǒng
ถั่วลิสง
(n)
peanut
thùua-lí-sǒng dìp
ถั่วลิสงดิบ
raw peanuts
nám-dtaan
น้ำตาล
(n)
sugar
nám-àt-lom mii nám-dtaan mâak
น้ำอัดลมมีน้ำตาลมาก
Soda contains a lot of sugar.
khaa-boo-hai-drèet
คาร์โบไฮเดรต
(n)
carbohydrate
khaae-laaw-rîi
แคลอรี่
(n)
calorie
wí-dtaa-min
วิตามิน
(n)
vitamin
khǎi-man
ไขมัน
(n)
fat
sǎan dtooem-dtàaeng
สารเติมแต่ง
(n)
additive
soo-dîiam
โซเดียม
(n)
sodium
fai-bôoe
ไฟเบอร์
(n)
fiber
khaaw-réet-dtooe-râwn
คอเลสเตอรอล
(n)
cholesterol
in-sii
อินทรีย์
(a)
organic
bproo-dtiin
โปรตีน
(n)
protein
bpaaw-rí-maan dtàaw wan
ปริมาณต่อวัน
(n)
daily value
phûu phà-lìt
ผู้ผลิต
(n)
manufacturer
chà-làak khâaw-muun phoo-chá-naa-gaan
ฉลากข้อมูลโภชนาการ
(p)
nutrition facts label
lèk
เหล็ก
(n)
iron
sùuan bprà-gàawp
ส่วนประกอบ
(n)
composition
wan mòt aa-yú
วันหมดอายุ
(n)
expiry date
chuu-gâa-frii
ชูการ์ฟรี
(n)
sugar free
gluu-dteen frii
กลูเตนฟรี
(n)
gluten free
sǎan gàaw phuum pháae
สารก่อภูมิแพ้
(n)
allergen
0 Comments
Top