Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-Know Christmas Day Vocabulary
22 words
Word Image
Must-Know Christmas Day Vocabulary
22 words
khrít-sà-mât
คริสต์มาสต์
(n)
Christmas
hì-má
หิมะ
(n)
snow
hì-má bon phúuen-din
หิมะบนพื้นดิน
snow on the ground
khǎawng-khwǎn
ของขวัญ
(n)
present
dtaawn wan-gòoet bpii thîi sǎawng dì-chǎn dâai ráp dtúk-gà-dtaa sǎt bpen khǎawng-khwǎn
ตอนวันเกิดปีที่สองดิฉันได้รับตุ๊กตาสัตว์เป็นของขวัญ
On my second (2nd) birthday my present was a stuffed animal.
lûuean-hì-má
เลื่อนหิมะ
(n)
sled
bplàwng-khwan
ปล่องไฟ
(n)
chimney
dtao phǐng
เตาผิง
(n)
fireplace
khûua-lôok nǔuea
ขั้วโลกเหนือ
(n)
North Pole
glèt-hì-má
เกล็ดหิมะ
(n)
snowflake
wan-khrít-sà-mât
วันคริสต์มาสต์
(n)
Christmas Day
haawn-lîi
ฮอลลี
(n)
holly
lûuk-om mái-tháo
ลูกอมไม้เท้า
(n)
candy cane
khǎawng bprà-dàp
ของประดับ
(n)
decoration
éeo
เอลฟ์
(n)
elf
rá-khang
ระฆัง
(n)
bell
thǔng-tháo khrít-sà-mât
ถุงเท้าคริสต์มาส
(n)
stocking
dtúk-gà-dtaa hì-má
ตุ๊กตาหิมะ
(n)
snowman
saan-dtaa khláawt
ซานตาคลอส
(p)
Santa Claus
ruu-dáawp gwaang jà-mùuk daaeng
รูดอล์ฟกวางจมูกแดง
(p)
Rudolph the red-nosed reindeer
gwaang reen-diia
กวางเรนเดียร์
(n)
reindeer
phuuang dàawk-mái
พวงดอกไม้
(n)
wreath
mít-sôoeo too
มิสเซิลโท
(n)
mistletoe
bâan khà-nǒm-bpang khǐng
บ้านขนมปังขิง
(n)
gingerbread house
0 Comments
Top