Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-Know Valentine’s Day Vocabulary
21 words
Word Image
Must-Know Valentine’s Day Vocabulary
21 words
daaeng
แดง
(a)
red
áaep-bpôen daaeng
แอปเปิ้ลแดง
red apple
wǎan
หวาน
(a)
sweet
cháwk-goo-láaet wǎan
ช็อคโกแลตหวาน
Chocolate is sweet.
cháwk-goo-láet
ช็อกโกแลต
(n)
chocolate
lûuk-om
ลูกอม
(n)
candy
lûuk-gwàat thîi bprîiao
ลูกกวาดที่เปรี้ยว
sour candy
faaen-sǎao
แฟนสาว
(n)
girlfriend
thoo-rá-sàp hǎa faaen-sǎao khǎawng khun
โทรศัพท์หาแฟนสาวของคุณ
call your girlfriend
dàawk-gù-làap
ดอกกุหลาบ
(n)
rose
phûu-chaai gam-lang jà hâi dàawk-gù-làap gàae faaen sǎao khǎawng khǎo
ผู้ชายกำลังจะให้ดอกกุหลาบแก่แฟนสาวของเขา
The man is about to give roses to his girlfriend.
rák
รัก
(v)
love
rák phûu-yǐng
รักผู้หญิง
love a woman
khǎawng-khwǎn
ของขวัญ
(n)
present
dtaawn wan-gòoet bpii thîi sǎawng dì-chǎn dâai ráp dtúk-gà-dtaa sǎt bpen khǎawng-khwǎn
ตอนวันเกิดปีที่สองดิฉันได้รับตุ๊กตาสัตว์เป็นของขวัญ
On my second (2nd) birthday my present was a stuffed animal.
faaen-nùm
แฟนหนุ่ม
(n)
boyfriend
faaen-nùm thîi nâa dtaa dii
แฟนหนุ่มที่หน้าตาดี
good looking boyfriend
chom-phuu
ชมพู
(a)
pink
dàawk-mái sǐi chom-phuu
ดอกไม้สีชมพู
pink flowers
gáat-waa-leen-thai
การ์ดวาเลนไทน์
(n)
valentine's card
dtúk-gà-taa-mǐi
ตุ๊กตาหมี
(p)
teddy bear
jùub
จูบ
(n)
kiss
gàawt
กอด
hug
hǔua-jai
หัวใจ
(n)
heart
châaw-dàawk-máai
ช่อดอกไม้
(n)
bouquet
nát
นัด
(n)
date
gaam-má-thêep
กามเทพ
(n)
cupid
lûuk-om rûup hǔua-jai
ลูกอมรูปหัวใจ
(p)
candy heart
wan waa-leen-thai
วันวาเลนไทน์
(n)
Valentine's Day
khwaam-rák
ความรัก
(n)
romance
0 Comments
Top