Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Planes, Trains, and Automobiles: Forms of Transportation
25 words
Word Image
Planes, Trains, and Automobiles: Forms of Transportation
25 words
rót-fai-dtâai-din
รถไฟใต้ดิน
(n)
subway
dì-chǎn dooen-thaang bpai sǎm-nák-ngaan dûuai rót-fai-dtâai-din
ดิฉันเดินทางไปสำนักงานด้วยรถไฟใต้ดิน
I take the subway to the office.
rót-fai
รถไฟ
(n)
train
nâng rót-fai
นั่งรถไฟ
ride a train
khrûueang-bin
เครื่องบิน
(n)
airplane
khrûueang-bin gam-lang bin yùu nai tháawng-fáa
เครื่องบินกำลังบินอยู่ในท้องฟ้า
The airplane is flying in the sky.
rót-bát
รถบัส
(n)
bus
rót-bát jàawt yùu bon thà-nǒn
รถบัสจอดอยู่บนถนน
The bus is parked on the street.
rót-tháek-sîi
รถแท็กซี่
(n)
taxi
dooen-thaang dooi rót-tháek-sîi
เดินทางโดยรถแท็กซี่
take a taxi
rót-jàk-grà-yaan
รถจักรยาน
(n)
bicycle
rót jàk-grà-yaan sǔuea phuu-khǎo
รถจักรยานเสือภูเขา
mountain bike
rót-fai-fáa-raang-dìiao
รถไฟฟ้ารางเดี่ยว
(n)
monorail
rót--fai-fáa-raang-dìiao bon raang khǎawng rót--fai-fáa-raang-dìiao
รถไฟฟ้ารางเดี่ยวบนรางของรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
monorail on a monorail track
rót-yon
รถยนต์
(n)
car
sù-nák gam-lang khâo bpai nai rót-yon
สุนัขกำลังเข้าไปในรถยนต์
The dog is getting in the car.
rót-jàk-grà-yaan-yon
รถจักรยานยนต์
(n)
motorcycle
ù-bàt-dtì-hèet rót-jàk-grà-yaan-yon
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
motorcycle accident
rót-sà-khuu-dtôoe
รถสคูเตอร์
(n)
scooter
nai gríis phûuak-rao châo rót-sà-khuu-dtôoe láe khìi bpai râawp muueang
ในกรีซพวกเราเช่ารถสคูเตอร์ และขี่ไปรอบเมือง
In Greece, we rented scooters and drove around town.
ruuea-khâam-fâak
เรือข้ามฟาก
(n)
ferry
ruuea
เรือ
(n)
boat
ruuea sǐi khǎao láe dam
เรือสีขาวและดำ
black and white boat
hee-lí-kháwp-dtôoe
เฮลิคอปเตอร์
(n)
helicopter
hee-lí-kháwp-dtôoe sǐi khǎao láe fáa
เฮลิคอปเตอร์สีขาวและฟ้า
blue and white helicopter
rót-ban-thúk
รถบรรทุก
(n)
truck
rót-ban-thúk thîi gam-lang wîng yùu bon thaang-lǔuang
รถบรรทุกที่กำลังวิ่งอยู่บนทางหลวง
truck driving on a highway
rót-jàk-grà-yaan-yon khà-nàat-lék
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
(n)
moped
dì-chǎn bpai-yang sà-thǎa-nii dooi rót-jàk-grà-yaan-yon khà-nàat-lék sà-mǒoe
ดิฉันไปยังสถานีโดยรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กเสมอ
I always go to the station by moped.
rót dtûu
รถตู้
(n)
van
sa-géet-bàawt
สเกตบอร์ด
(n)
skateboard
grà-sŭuai à-wá-gàat
กระสวยอวกาศ
(n)
space shuttle
raawng-tháao sà-gét
รองเท้าสเก็ต
(n)
inline skates
ruuea dam-nám
เรือดำนํ้า
(n)
submarine
ruuea yáawt
เรือยอร์ช
(n)
yacht
rót raang
รถราง
(n)
streetcar
gaan dooen
การเดิน
(n)
walking
éet-yuu-wii
เอสยูวี
(n)
SUV
ruuea khaa-dtaa-maa-ran
เรือคาตามารัน
(n)
catamaran
0 Comments
Top