Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking About YouTube
21 words
Word Image
Talking About YouTube
21 words
khaawm-méen
คอมเมนต์
(n)
comment
rii-wiu
รีวิว
(n)
review
wii-dii-oo
วีดีโอ
(n)
video
àawk aa-gaat sòt
ออกอากาศสด
(p)
live broadcast
khwaam ní-yom
ความนิยม
(n)
popularity
threen
เทรนด์
(n)
trend
phlee-lít
เพลย์ลิส
(n)
playlist
in-fluu-éen-sôoe
อินฟลูเอนเซอร์
(n)
influencer
rûuam muue
ร่วมมือ
(v)
collaborate
lái
ไลก์
(v)
like
griian
เกรียน
(n)
troll
long chûue bpen sà-maa-chík
ลงชื่อเป็นสมาชิก
(p)
subscribe
sìng thîi sà-daaeng khwaam khlûuean wăi khǎawng bláwk rǔue wép
สิ่งที่แสดงความเคลื่อนไหวของบล็อคหรือเว็บ
(p)
feed
vii-dii-oo bláwk
วิดีโอบล็อก
(n)
vlog
wai-râwn
ไวรัล
(n)
viral
châawng
ช่อง
(n)
channel
phûu dtìt dtaam
ผู้ติดตาม
(n)
subscriber
dtàt-dtàaw wii-dii-oo
ตัดต่อวิดีโอ
(p)
video editing
chûuen châawp
ชื่นชอบ
(n)
favorite
gaan sǎawn
การสอน
(n)
tutorial
yók níu
ยกนิ้ว
(p)
thumbs up
0 Comments
Top