Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
The Top One Million Words you Need to Know for April Fools' Day
12 words
Word Image
The Top One Million Words you Need to Know for April Fools' Day
12 words
phûut dtà-lòk
พูดตลก
(v)
joke
nân bpen khâae rûueang dtà-lòk
นั่นเป็นแค่เรื่องตลก
That was just a joke.
dtà-lòk
ตลก
(a)
funny
phûu-chaai thîi dtà-lòk gam-lang dtên dooi mâi sài gaang-geeng
ผู้ชายที่ตลกกำลังเต้นโดยไม่ใส่กางเกง
The funny man is dancing without pants.
goo-hòk
โกหก
(v)
lie
bprà-làat-jai
ประหลาดใจ
(v)
surprise
khon-ngôo
คนโง่
(n)
fool
wan-thîi-nùeng mee-sǎa-yon
วันที่ 1 เมษายน
(p)
April 1st
aa-rom-khǎn
อารมณ์ขัน
(n)
humor
láp-láp-lâaw-lâaw
ลับๆล่อๆ
(a)
sneaky
láaw-lên
ล้อเล่น
(n)
prank
lên-dtà-lòk
เล่นตลก
(n)
play a joke
luuang-dtaa
ลวงตา
(a)
deceptive
khon khîi-glâaeng
คนขี้แกล้ง
(n)
prankster
0 Comments
Top