Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Christmas Characters in American Culture
10 words
Word Image
Top 10 Christmas Characters in American Culture
10 words
saan-dtaa khláawt
ซานตาคลอส
(p)
Santa Claus
ruu-dáawp gwaang jà-mùuk daaeng
รูดอล์ฟกวางจมูกแดง
(p)
Rudolph the red-nosed reindeer
jáek sà-gen-ling-tân
แจ็ค สเกลลิงตัน
(p)
Jack Skellington
ee-bee-nii-sôoe sà-khrúut
เอเบนีเซอร์ สครูจ
(p)
Ebenezer Scrooge
fráawt-dtîi má-nút hì-má
ฟรอสตี้มนุษย์หิมะ
(p)
Frosty the Snowman
lít-dtôen dram-môoe-baauy dèk-náauy nák-dtii-glaawng
ลิตเติ้ลดรัมเมอร์บอย เด็กน้อยนักตีกลอง
(p)
Little Drummer Boy
khun-naai khláawt
คุณนายคลอส
(p)
Mrs. Claus
grín
กรินช์
(p)
Grinch
phûut-krít-mâat
ภูติคริสต์มาส
(p)
Christmas elf
nát-khráek-gôoe
นัทแคร็กเกอร์
(p)
Nutcracker
0 Comments
Top