Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Foods That Will Make You Live Longer
10 words
Word Image
Top 10 Foods That Will Make You Live Longer
10 words
grà-thiiam
กระเทียม
(n)
garlic
glìip láe hǔua khǎawng grà-thiiam
กลีบ และหัวของกระเทียม
garlic bulb and cloves
glûuai
กล้วย
(n)
banana
glûuai ù-dom bpai dûuai phoo-tháet-sîiam
กล้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียม
Bananas are rich in potassium.
bplaa
ปลา
(n)
fish
bplaa gam-lang wàaek-wâai yùu nai náam
ปลากำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำ
The fish is swimming in the water.
phǒn-bluu-booe-rîi
ผลบลูเบอร์รี่
(n)
blueberry
phǒn-bluu-booe-rîi glom
ผลบลูเบอร์รี่กลม
Blueberries are round.
chaa-khǐiao
ชาเขียว
(n)
green tea
waai-daaeng
ไวน์แดง
(n)
red wine
dtâo-hûu
เต้าหู้
(n)
tofu
a-woo-khaa-dôo
อะโวคาโด
(n)
avocado
thùua-ma-kha-dee-mìia
ถั่วมะคาเดเมีย
(n)
macadamia nut
khâao-óot-bòt
ข้าวโอ๊ตบด
(n)
oatmeal
0 Comments
Top