Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 20 Words You'll Need for the Internet
20 words
Word Image
Top 20 Words You'll Need for the Internet
20 words
waai-faai
วายฟาย
(n)
Wi-Fi
ráo-dtôoe waai-faai
เราเตอร์วายฟาย
Wi-Fi router
bláwk
บล็อก
(n)
blog
àan bláwk khǎawng chǎn
อ่านบล็อกของฉัน
read my blog
in-dtooe-nèt
อินเตอร์เน็ต
(n)
Internet
khón-hǎa
ค้นหา
(v)
search
khón-hǎa mót
ค้นหามด
search for an ant
féet-búk
เฟสบุ๊ค
(p)
Facebook
daao lòot
ดาวน์โหลด
(v)
download
àp-lòot
อัปโหลด
(v)
upload
wép-bpèet
เว็บเพจ
(n)
webpage
wép-sái
เว็บไซต์
(n)
website
soo-chîiao mii-dìia
โซเชียลมีเดีย
(n)
social media
thà-wít-dtôoe
ทวิตเตอร์
(p)
Twitter
in-sa-dtaa-graaem
อินสตาแกรม
(p)
Instagram
líng
ลิงค์
(n)
link
wai-rát
ไวรัส
(n)
virus
sà-bpaaem
สแปม
(n)
spam
wép-sái thîi khun châawp khuue à-rai
เว็บไซต์ที่คุณชอบคืออะไร
(s)
What's your favorite website?
khun lên fêet-búk măi
คุณเล่นเฟสบุ๊คไหม
(p)
Are you on Facebook?
khun sǎa-mâat daao lòot fai níi dâi măi
คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ไหม
(s)
Can you download this file?
rûup phâap
รูปภาพ
(n)
image
guu-gôoen
กูเกิล
(p)
Google
0 Comments
Top