Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Going on Vacation
23 words
Word Image
Going on Vacation
23 words
wan yùt
วันหยุด
(n)
vacation
chûuang lwan yùt khrís-mâat
ช่วงวันหยุดคริสต์มาส
Christmas vacation
bpìt-thooem phâak-rúe-duu-ráawn
ปิดเทอมภาคฤดูร้อน
(n)
summer vacation
dì-chǎn jà dooen-thaang bpai dtàang-bprà-thêet nai chûuang bpìt-thooem phâak-rúe-duu-ráaw
ดิฉันจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
I'm going on a trip abroad during summer vacation.
kháaem-bpîng
แคมป์ปิ้ง
(n)
camping
róot-thríp
โร้ดทริป
(n)
road trip
báek-phàk
แบคแพค
(n)
backpacking
gaan-thîiao
การเที่ยว
(n)
excursion
wan-yùt rúe-duu bai mâai pulì
วันหยุดฤดูใบไม่ผลิ
(p)
spring break
gaan bpai thîiao láaew phák gàp khon tháawng-thìn dooi mâi sĭia khâa chái jàai
การไปเที่ยวแล้วพักกับคนท้องถิ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(p)
couchsurfing
lâawng ruuea
ล่องเรือ
(v)
cruise
bpai cháao yen glàp
ไปเช้าเย็นกลับ
(p)
day trip
gaan sǎn-thá-naa-gaan
การสันทนาการ
(n)
recreation
gaan dooen thaang lâa sàt
การเดินทางล่าสัตว์
(p)
safari
han-nii-muun
ฮันนีมูน
(n)
honeymoon
wan-yùt rúe-duu năao
วันหยุดฤดูหนาว
(p)
winter break
wan yùt gìt-jà-gam
วันหยุดกิจกรรม
(n)
activity holiday
faam sà-dtee
ฟาร์มสเตย์
(n)
farm stay
gaan thâwng thîiao wan yùt bpai gàp baaw-rí-sàt thuua
การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์
(p)
package holiday
gaan sùek-săa duu ngaan
การศึกษาดูงาน
(p)
study tour
gaan tham-ngaan nai wan-yùt
การทำงานในวันหยุด
(p)
working holiday
gaan phák-phòn sân sân
การพักผ่อนสั้นๆ
(p)
getaway
bee-bîi muun
เบบี้มูน
(n)
babymoon
gaan thâwng thîiao bàaep phà-jon phai
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
(p)
adventure travel
wan-yùt
วันหยุด
(n)
holiday
0 Comments
Top