Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Are You Thankful for This Thanksgiving?
31 words
Word Image
What Are You Thankful for This Thanksgiving?
31 words
naawn-làp
นอนหลับ
(v)
sleep
dèk-thaa-rók naawn-làp bon phâa-hòm
เด็กทารกนอนหลับบนผ้าห่ม
The baby sleeps on the blanket.
sǎa-mii
สามี
(n)
husband
săa-mii sùt thîi rák khǎawng chǎn tham aa-hǎan hâi chăn
สามีสุดที่รักของฉันทำอาหารให้ฉัน
My beloved husband is cooking for me.
phan-rá-yaa
ภรรยา
(n)
wife
sǎa-mii láe phan-rá-yaa
สามี และภรรยา
husband and wife
khrâawp-khruua
ครอบครัว
(n)
family
khrâawp-khruua gam-lang ráp-bprà-thaan aa-hǎan-glaang-wan
ครอบครัวกำลังรับประทานอาหารกลางวัน
The family is having lunch.
nǎng-sǔue
หนังสือ
(n)
book
nǎng-sǔue-riian sǐi nám-ngoen
หนังสือเรียนสีน้ำเงิน
blue textbook
in-dtooe-nèt
อินเตอร์เน็ต
(n)
Internet
faaen-sǎao
แฟนสาว
(n)
girlfriend
phûu-chaai gam-lang jà hâi dàawk-gù-làap gàae faaen sǎao khǎawng khǎo
ผู้ชายกำลังจะให้ดอกกุหลาบแก่แฟนสาวของเขา
The man is about to give roses to his girlfriend.
faaen-nùm
แฟนหนุ่ม
(n)
boyfriend
faaen-nùm thîi nâa dtaa dii
แฟนหนุ่มที่หน้าตาดี
good looking boyfriend
khruu
ครู
(n)
teacher
khruu gam-lang sǎawn dèk-dèk nai hâwng-riian
ครูกำลังสอนเด็กๆในห้องเรียน
The teacher is teaching the kids in the classroom.
waai-faai
วายฟาย
(n)
Wi-Fi
ráo-dtôoe waai-faai
เราเตอร์วายฟาย
Wi-Fi router
phûuean
เพื่อน
(n)
friend
dèk-phûu-chaai dâai-yin phûuean khǎawng khǎo
เด็กผู้ชายได้ยินเพื่อนของเขา
The boy can hear his friend.
khàawp-khun mâak-mâak
ขอบคุณมากๆ
(e)
Thank you very much.
don-dtrii
ดนตรี
(n)
music
nóot don-dtrii
โน้ตดนตรี
music notes
ngaan à-dì-rèek
งานอดิเรก
(n)
hobby
thêet-sà-gaan-khàawp-khun-phrá-jâao
เทศกาลขอบคุณพระเจ้า
(n)
Thanksgiving
nǎng
หนัง
(n)
movies
duu nǎng bon thii-wii jaaw yài
ดูหนังบนทีวีจอใหญ่
watch a movie on a big screen TV
khǎawng-khwăn
ของขวัญ
(n)
gift
bâan
บ้าน
(n)
home
bâan mài
บ้านใหม่
new home
aa-hǎan
อาหาร
(n)
food
khàawp-khun
ขอบคุณ
(e)
Thank you.
ngaan
งาน
(n)
work
chii-wít
ชีวิต
(n)
life
sù-khà-phâap
สุขภาพ
(n)
health
phâaw mâae
พ่อแม่
(n)
parents
mít-dtrà-phâap
มิตรภาพ
(n)
friendship
0 Comments
Top