Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What gift do you want the most this holiday season?
19 words
Word Image
What gift do you want the most this holiday season?
19 words
nǎng-sǔue
หนังสือ
(n)
book
nǎng-sǔue-riian sǐi nám-ngoen
หนังสือเรียนสีน้ำเงิน
blue textbook
phót-jà-naa-nú-grom
พจนานุกรม
(n)
dictionary
dì-chǎn mii phót-jà-naa-nú-grom phaa-sǎa ang-grìt fà-ràng-sèet
ดิฉันมีพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
I have an English-French dictionary.
khawm-phíu-dtôoe-phók-phaa
คอมพิวเตอร์พกพา
(n)
laptop
khaawm-phíu-dtôoe-phók-phaa tham hâi dì-chǎn sǎa-mâat tham-ngaan dâai thâaep thúk thîi
คอมพิวเตอร์พกพาทำให้ดิฉันสามารถทำงานได้แทบทุกที่
The laptop computer allows me to work almost anywhere.
nám-hǎawm
น้ำหอม
(n)
perfume
chìit nám-hǎawm
ฉีดน้ำหอม
spray perfume
phǎaen thîi lôok
แผนที่โลก
(p)
world map
thoo-rá-sàp sà-máat-foon
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
(n)
smartphone
glâwng-thàai-rûup
กล้องถ่ายรูป
(n)
camera
jùub
จูบ
(n)
kiss
dtǔua khrûueang-bin frii bpai bprà-thêet thai
ตั๋วเครื่องบินฟรีไปประเทศไทย
(p)
free flight to Thailand
faaen thîi phûut phaa-sǎa thai dâi
แฟนที่พูดภาษาไทยได้
(p)
Thai-speaking boyfriend
sàawp phaa-sǎa thai phàan mòt
สอบภาษาไทยผ่านหมด
(p)
passing all my Thai tests
aa-hǎan
อาหาร
(n)
food
mít-dtrà-phâap
มิตรภาพ
(n)
friendship
ngoen yóe
เงินเยอะ
(p)
lots of money
sǎn-dtì-phâap nai lôok
สันติภาพในโลก
(p)
world peace
gàawt
กอด
(n)
hug
khàao-dii
ข่าวดี
(p)
good news
à-pháat-mén khǎawng dtuua-eeng
อพาร์ตเมนท์ของตัวเอง
(p)
my own apartment
khrûueang-lên wí-dii-oo geem
เครื่องเล่นวิดีโอเกม
(p)
game console
0 Comments
Top