Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Which Adjective Describes Your Personality Best?
50 words
Word Image
Which Adjective Describes Your Personality Best?
50 words
wí-dtòk
วิตก
(a)
anxious
phǒn-sàawp jà àawk phrûng-níi láe chǎn wí-dtòk gìiao-gàp man mâak-mâak
ผลสอบจะออกพรุ่งนี้ และฉันวิตกเกี่ยวกับมันมากๆ
The exam results are coming out tomorrow, and I'm really anxious about it.
khà-yan màn phiian
ขยันหมั่นเพียร
(a)
diligent
dtà-lòk khòp-khǎn
ตลกขบขัน
(a)
humorous
rûueang-raao thîi dtà-lòk-khòp-khǎn
เรื่องราวที่ตลกขบขัน
humorous story
sù-phâap
สุภาพ
(a)
polite
phûuean-bâan thîi sù-phâap
เพื่อนบ้านที่สุภาพ
polite neighbor
khlâawng-khlâaeo
คล่องแคล่ว
(a)
active
dèk thîi wâwng-wai
เด็กที่ว่องไว
active child
sûue-sàt
ซื่อสัตย์
(a)
honest
khǎo bpen khon sûue-sàt
เขาเป็นคนซื่อสัตย์
He is an honest person.
dtà-lòk
ตลก
(a)
funny
phûu-chaai thîi dtà-lòk gam-lang dtên dooi mâi sài gaang-geeng
ผู้ชายที่ตลกกำลังเต้นโดยไม่ใส่กางเกง
The funny man is dancing without pants.
khǎeng-raaeng
แข็งแรง
(a)
strong
dèk-thaa-rók thîi khǎeng-raaeng
เด็กทารกที่แข็งแรง
strong baby
khrêng-khrǔem
เคร่งขรึม
(a)
serious
nâa-bùuea
น่าเบื่อ
(a)
boring
chaai-nùm gam-lang fang gaan ban-yaai thîi nâa-bùuea
ชายหนุ่มกำลังฟังการบรรยายที่น่าเบื่อ
The young man is listening to a boring lecture.
khîi-aai
ขี้อาย
(a)
shy
dèk thîi khîi-aai
เด็กที่ขี้อาย
shy child
jai-dii
ใจดี
(a)
kind
gaan grà-tham thîi jai-dii
การกระทำที่ใจดี
kind act
sà-ngòp
สงบ
(a)
calm
phûu-yǐng sà-ngòp-ngîiap
ผู้หญิงสงบเงียบ
The woman is calm.
grà-bprîi-grà-bprào
กระปรี้กระเปร่า
(a)
energetic
phûu-ban-yaai thîi grà-bprîi-grà-bprào
ผู้บรรยายที่กระปรี้กระเปร่า
energetic speaker
thêe
เท่
(a)
cool
sà-dtaai thîi thêe
สไตล์ที่เท่
cool style
glâa-hǎan
กล้าหาญ
(a)
brave
gèp dtuua
เก็บตัว
(a)
introverted
nâa chûuea-thǔue
น่าเชื่อถือ
(a)
reliable
khâo săng-khom
เข้าสังคม
(a)
extroverted
mii khwaam-kít sâang-săn
มีความคิดสร้างสรรค์
(a)
creative
chà-làat
ฉลาด
(a)
smart
òt-thon
อดทน
(a)
patient
grà-dtuue-ruue-rón
กระตือรือร้น
(a)
enthusiastic
jai gwâang
ใจกว้าง
(a)
generous
son
ซน
(a)
naughty
0 Comments
Top