Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Words and Phrases to Help You Describe Your Feelings
15 words
Word Image
Words and Phrases to Help You Describe Your Feelings
15 words
sà-ngòp
สงบ
(a)
calm
phûu-yǐng sà-ngòp-ngîiap
ผู้หญิงสงบเงียบ
The woman is calm.
grà-bprîi-grà-bprào
กระปรี้กระเปร่า
(a)
energetic
phûu-ban-yaai thîi grà-bprîi-grà-bprào
ผู้บรรยายที่กระปรี้กระเปร่า
energetic speaker
khwaam-sùk
ความสุข
(n)
happiness
aa-rom àawn-wăi
อารมณ์อ่อนไหว
(a)
emotional
khwaam gròot
ความโกรธ
(n)
anger
tham-mai khun thǔeng gròot
ทำไมคุณถึงโกรธ
(s)
Why are you so angry?
khwaam hǔeng hŭuang
ความหึงหวง
(n)
jealousy
khwaam hǔeng hŭuang bpen sìng thîi nâa glìiat
ความหึงหวงเป็นสิ่งที่น่าเกลียด
(s)
Jealousy is an ugly thing.
khwaam dtùuen dtên
ความตื่นเต้น
(n)
excitement
chăn dtùuen dtên mâak săm-ràp năng mài rûueang déed-puun
ฉันตื่นเต้นมากสำหรับหนังใหม่ เรื่องเดดพูล
(s)
I'm so excited for the new Deadpool movie!
aa-rom mâi dii
อารมณ์ไม่ดี
(p)
grumpy
săm-núek pìt
สำนึกผิด
(v)
remorseful
chăn sĭa jai thîi mâi dâi súe chút grà bproong chút nán
ฉันเสียใจที่ไม่ได้ซื้อชุดกระโปรงชุดนั้น
(s)
I regret not buying that dress.
phuum jai
ภูมิใจ
(v)
proud
gà-rú-naa jai yen yen
กรุณาใจเย็น ๆ
(s)
Please calm down.
0 Comments
Top