Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Words and Phrases to Wake You Up for International Coffee Day
19 words
Word Image
Words and Phrases to Wake You Up for International Coffee Day
19 words
khǒm
ขม
(a)
bitter
phàk bai khǐiao thîi mii rót khǒm
ผักใบเขียวที่มีรสขม
a bitter green vegetable
aa-gaan bpùuat-hǔua
อาการปวดหัว
(n)
headache
chăn mii aa-gaan bpùuat hŭa
ฉันมีอาการปวดหัว
I have a headache.
un-hà-phuum
อุณหภูมิ
(n)
temperature
un-hà-phuum bon thooe-moo-mí-dtôe
อุณหภูมิบนเทอร์โมมิเตอร์
temperature on a thermometer
khaa fee-iin
คาเฟอีน
(n)
caffeine
má-lét gaa-faae
เมล็ดกาแฟ
(n)
coffee bean
chăn mâi săa-mâat rôoem-dtôn wan dooi mâi mii gaa-faae
ฉันไม่สามารถเริ่มต้นวันโดยไม่มีกาแฟ
(s)
I can't start my day without a cup of coffee.
gaa-faae săm-rèt rûup
กาแฟสำเร็จรูป
(p)
instant coffee
khaa bpuu chí nôo
คาปูชิโน่
(n)
cappuccino
éet bpreet sôo
เอสเปรสโซ
(n)
espresso
laa-dtêe
ลาเต้
(n)
latte
gaa-faae dam
กาแฟดำ
(p)
black coffee
thûuai khǎawng chăn mii faawng mâak gooen bpai
ถ้วยของฉันมีฟองมากเกินไป
(s)
My cup has too much foam in it.
chûuang pák dùuem gaa-faae
ช่วงพักดื่มกาแฟ
(p)
coffee break
khwaam dan loo-hìt
ความดันโลหิต
(n)
blood pressure
chăn tham gâaew bpròot khǎawng chăn dtàaek
ฉันทำแก้วโปรดของฉันแตก
(s)
I broke my favorite mug.
nîi bpen ráan gaa-faae bpròot khǎawng chăn
นี่เป็นร้านกาแฟโปรดของฉัน
(s)
This is my favorite cafe.
khrûueang yàawt rĭian
เครื่องหยอดเหรียญ
(n)
vending machine
chăn rák glìn khǎawng gaa-faae nai dtaawn-cháo
ฉันรักกลิ่นของกาแฟในตอนเช้า
(s)
I love the smell of coffee in the morning.
chăn súue dtàae gaa-faae thîi khăai bàaep bpen tham
ฉันซื้อแต่กาแฟที่ขายแบบเป็นธรรม
(s)
I only buy fair trade coffee.
0 Comments
Top