Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Words for Winter Snow Days
25 words
Word Image
Top Words for Winter Snow Days
25 words
wan-yùt
วันหยุด
(n)
holiday
gaan-dtòk-dtàng bprà-dàp-bprà-daa nai wan-yùt
การตกแต่งประดับประดาในวันหยุด
holiday decorations
wan yùt
วันหยุด
(n)
vacation
chûuang lwan yùt khrís-mâat
ช่วงวันหยุดคริสต์มาส
Christmas vacation
rúe-duu nǎao
ฤดูหนาว
(n)
winter
thát-sà-nii-yá-phâap nai rúe-duu nǎao
ทัศนียภาพในฤดูหนาว
winter scene
gaan-lêen sà-gét nám-khǎaeng
การเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
(n)
ice skating
gaan-lêen sà-gét nám-khǎaeng glaang-jâaeng
การเล่นสเก็ตน้ำแข็งกลางแจ้ง
ice skating outdoors
gaan lên-sà-gii
การเล่นสกี
(n)
skiing
gaan lên-sà-gii dtaam sên-thaang nai bpàa
การเล่นสกีตามเส้นทางในป่า
cross country skiing
hì-má
หิมะ
(n)
snow
hì-má bon phúuen-din
หิมะบนพื้นดิน
snow on the ground
duuean má-gà-raa-khom
เดือนมกราคม
(n)
January
duuean má-gà-raa-khom bpii sǎawng-phan-gâao
เดือนมกราคม ปี 2009
January 2009
duuean gum-phaa-phan
เดือนกุมภาพันธ์
(n)
February
wan à-thí-gà-sù-rá-thin khuue wan thîi yîi-sìp-gâao duuean gum-phaa-phan
วันอธิกสุรทินคือวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์
Leap year day is February 29th.
duuean than-waa-khom
เดือนธันวาคม
(n)
December
wan sùk thîi bpàat duuean than-waa-khom
วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม
Friday, December 8th
nǎao-sàn
หนาวสั่น
(a)
freezing
glèt-hì-má
เกล็ดหิมะ
(n)
snowflake
nǎao
หนาว
(a)
cold
khâang-nâawk nǎao
ข้างนอกหนาว
cold outside
gaan lên lûuean-hì-má
การเล่นเลื่อนหิมะ
(n)
sledding
phaa-yú hì-má
พายุหิมะ
(n)
blizzard
sûuea-phâa ùn-ùn
เสื้อผ้าอุ่น ๆ
(p)
warm clothes
gaan-lên sà-noo-bàawt
การเล่นสโนว์บอร์ด
(n)
snowboarding
dtao phǐng
เตาผิง
(n)
fireplace
dtúk-gà-dtaa hì-má
ตุ๊กตาหิมะ
(n)
snowman
goo-gôo ráawn
โกโก้ร้อน
(n)
hot cocoa
khrâae lûuean hì-má
แคร่เลื่อนหิมะ
(n)
bobsled
nǎao yá-yûueak
หนาวยะเยือก
(a)
chilly
phlûua gooi hì-má
พลั่วโกยหิมะ
(p)
snow shovel
nám-khǎeng
น้ำแข็ง
(n)
ice
wan hì-má dtòk
วันหิมะตก
(p)
snow day
lûuen
ลื่น
(a)
slippery
0 Comments
Top