Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุยตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเกาะภูเก็ต และเกาะช้าง และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย ในปัจจุบันเกาะสมุยได้พัฒนาจากเมืองชายทะเลที่เงียบสงบไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียง แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย ด้วยความที่มีหาดทรายขาวสวยขนานไปกับทะเล และทิวมะพร้าวริมชายหาดป่าเขตร้อน ไปจนถึงแหล่งบันเทิงยามค่ำคืน
เกาะสมุยมีชายหาดที่สวยงามอยู่หลายแห่ง ชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมพักผ่อนกันคือ หาดเฉวงและหาดละไม
หาดเฉวงเป็นชายหาดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส ระดับน้ำก็ไม่ลึกเกินไป ที่หาดนี้มีโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ผับ และบาร์มากมาย
หาดละไมเป็นหาดขึ้นชื่อด้วยความสวยของโค้งอ่าวที่มีทิวมะพร้าวปลูกอยู่เป็นแนว ทางทิศใต้ของหาดละไมมี หินตา หินยาย ซึ่งเป็นหินที่มีรูปร่างแปลกคล้ายอวัยวะเพศชายและเพศหญิง
นอกจากหาดทั้งสองนี้ ยังมีหาดบ่อผุด ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุย จัดว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลสดๆ เนื่องจากเป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่ มีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมหาดเป็นแนวยาว บรรยากาศจึงเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการเล่นน้ำ
หาดแม่น้ำอยู่ติดกับหาดบ่อผุด เป็นหาดที่เงียบสงบเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กมาพักผ่อน เพราะมีแนวชายหาดที่ยาว แต่ไม่กว้างมากนัก และน้ำตื้นพอประมาณ
กิจกรรมที่เกาะสมุยที่น่าสนใจนอกเหนือจากการพักผ่อนและอาบแดดริมชายหาดแล้ว นักท่องเที่ยวยังนิยมไปดำน้ำดูปะการังและ พายเรือคายัคที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง และ เกาะเต่า ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดำน้ำคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม น้ำทะเลบริเวณรอบๆ เกาะสมุยยังคงความใสสะอาด นักดำน้ำสามารถมองเห็นภูเขาใต้น้ำ ปะการัง กัลปังหา การเรียงตัวของหินใต้น้ำ ปลาฉลาม และบางครั้งยังเห็นปลาวาฬอีกด้วย

Comments

Hide