Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วีดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดอีกหนึ่งวัน ซึ่งก็คือวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทย ถือเป็นโอกาสในการเทิดพระเกียรติท่านในฐานะพ่อตัวอย่างของประชาชนไทย
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
กษัตริย์องค์ปัจจุบันของไทยเป็นรัชกาลที่เท่าไหร่
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวีดีโอนี้ค่ะ
ทุกปีช่วงใกล้จะถึงวันพ่อแห่งชาติ จะมีการประดับธงชาติในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน บริษัท รวมไปถึงบ้านเรือนประชาชน เพื่อเป็นการถวายพระพรให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และยังมีการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ถนน โรงพยาบาลและประดับรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่หน้าบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ในวันพ่อแห่งชาติจะประกอบไปด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมาย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้า การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ในช่วงกลางคืนจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามจุดสำคัญในแต่ละจังหวัด โดยที่กรุงเทพนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานนำข้าราชการจุดเทียนชัยถวายพระพรและจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
กิจกรรมอื่นๆในวันพ่อแห่งชาติ แต่ละครอบครัวจะมีการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแตกต่างกันออกไป บ้างก็พาพ่อไปทำบุญ บ้างก็พาไปรับประทานอาหารหรือไปเที่ยวร่วมกัน โรงเรียนหลายแห่งจะมีการจัดกิจกรรมวันพ่อ มีการประกวดแต่งกลอนวันพ่อ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพ่อดีเด่นให้แก่พ่อที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดี น่ายึดถือเป็นแบบอย่างด้วย
สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น เปรียบเสมือนพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองประเทศให้มีความสงบร่มเย็นเสมอมา และยังมีสีเหลืองซึ่งตรงกับวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวีดีโอกันค่ะ
กษัตริย์องค์ปัจจุบันของไทยเป็นรัชกาลที่เท่าไหร่
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย ขึ้นครองราชย์ด้วยพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเนื่องจากกษัตริย์รัชกาลที่ 8 สวรรคตกะทันหัน โดยปีนี้จะมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
แล้วประเทศของเพื่อนๆละ มีวันชาติคล้ายๆกันแบบนี้บ้างมั๊ยค่ะ ถ้ามีอย่าลืมนำมาแบ่งปันให้ทุกๆคนทราบด้วยนะค่ะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ Thaipod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide